ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ο.Σ.Θ. ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ο.Σ.Θ. ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

                                                                                                           Αρ.Πρωτ. : 641


 Θεσ/νίκη  4-6-2015


ΠΡΟΣ : Τον κ. Υπουργό Υγείας (Γραφείο Υπουργού), Αριστοτέλους 17, 10241 ΑΘΗΝΑ


 


ΘΕΜA : Αίτηση για επικείμενη συνάντησή μας, με αντικείμενο την μετανάστευση

οδοντιατρικών ασθενών προς τις Βαλκανικές χώρες.

 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

  1. Το ζήτημα της φυλλοροής ασθενών προς τις Βαλκανικές χώρες, με πρώτη αυτή των Σκοπίων, παραμένει πάντοτε στις επίκαιρες ενασχολήσεις, αλλά και ενοχλήσεις μας. Προς την κατεύθυνση αυτή, ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Θεσ/νίκης έχει αναλάβει πολλές πρωτοβουλίες μέχρι σήμερα για την ενημέρωση, τόσο του κοινού, για τους κινδύνους που αυτό διατρέχει, όσο και των αρμοδίων οργάνων της πολιτείας, για την ανάγκη λήψης σταθερών θεσμικών μέτρων, που να αποτελούν κίνητρα, ικανά να σταματήσουν αυτήν την ιατρική αιμορραγία, που ταυτόχρονα αποτελεί και αλγεινή δυσφήμηση για την χώρα μας και την ιατρική της δυναμική. Λαμβανομένου δε υπόψη ότι, οι Έλληνες Οδοντίατροι δεν μπορούν από τον Νόμο να διαφημισθούν, καθίσταται εξ αντικειμένου μειονεκτική η θέση τους έναντι των Οδοντιάτρων των Βαλκανικών χωρών. Επιπλέον με δεδομένο ότι η διαφήμιση οδοντιατρικών υπηρεσιών υγείας απαγορεύεται σε όλη την επικράτεια, ο νόμος πρέπει να γίνει σεβαστός για όλους, είτε είναι κλινικές του εσωτερικού, είτε κλινικές και ιατρεία που εδράζονται εκτός της επικράτειας, είτε πρόκειται για μέσα μαζικής ενημέρωσης που φιλοξενούν και προβάλλουν αυτές τις διαφημίσεις.  1. Δυστυχώς, φαίνεται ότι η οικονομική κρίση έχει ισοπεδώσει την ποιότητα παροχής οδοντιατρικών υπηρεσιών και έχει αγνοήσει τους σχετικούς κινδύνους, αποδεχόμενη το υψηλό ρίσκο διενέργειας επισφαλών οδοντιατρικών πράξεων σε μια χώρα χωρίς καμία εγγύηση αστικής ευθύνης του Οδοντιάτρου. Ενδεικτικά αναφέρουμε το οξύ περιστατικό ακατάσχετης αιμορραγίας μικρού παιδιού από την Κοζάνη, το οποίο αφέθηκε κυριολεκτικά στην τύχη του, από τον «θεράποντα» βαλκάνιο Οδοντίατρο και στην συνέχεια σώθηκε την τελευταία στιγμή, νοσηλευόμενο σε κατάσταση υψηλού κινδύνου, σε ελληνικό κρατικό Νοσοκομείο, τις επιβλαβείς εξαγωγές δοντιών σε περιβάλλον καρκίνου, που είχαν ως συνέπεια την ραγδαία διασπορά των καρκινικών κυττάρων του ασθενούς, τις μόνιμες αναπηρίες και ανίατες βλάβες κ.ο.κ. Όπως γίνεται αντιληπτό, μόνες οι φιλότιμες προσπάθειες του Συλλόγου μας και των γειτονικών Συλλόγων, δεν είναι αρκετές να αντιμετωπίσουν το χρονίζον αυτό ζήτημα, την ευθύνη του οποίου πρέπει τελικώς να επωμισθούν τα κεντρικά όργανα της πολιτείας, με κύρια πρωτοβουλία και ευθύνη του Υπουργείου Σας, ώστε να ληφθούν κατάλληλα μέτρα ως κίνητρα των ασθενών για παραμονή τους στα ελληνικά Οδοντιατρεία. Η μέριμνα αυτή διαφεύγει των δυνατοτήτων του Συλλόγου μας.  1. Για το ζήτημα αυτό, το οποίο είναι μείζονος δημοσίου ενδιαφέροντος, παρακαλούμε πολύ να μας ενημερώσετε, μέσω των συνεργατών Σας, για τον χρόνο επικείμενης αναγκαίας συνάντησης αντιπροσώπων του Συλλόγου μας (Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου) μαζί Σας, προκειμένου να εκθέσουμε και προσωπικά τις απόψεις μας επί του εν λόγω κρίσιμου ζητήματος.


Με τιμή για το Δ.Σ.


Ο Πρόεδρος                              Ο Γενικός Γραμματέας


Αθανάσιος Α. Δεβλιώτης                   Κων/νος Καλαντίδης