ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ο.Σ.Θ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ο.Σ.Θ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

  1. Γνωρίζοντας την ευαισθησία σεβασμού, και όχι περιφρόνησης των θεσμικών οργάνων εκ μέρους σας, είχαμε πιστέψει ότι η νέα ελπιδοφόρα Κυβέρνηση θα άνοιγε μία νέα δίκαιη ασφαλιστική σχέση με τους ασφαλισμένους ελεύθερους επαγγελματίες, κλείνοντας την πόρτα του καταστροφικού, για την επιβίωση των ασφαλιστικών Ταμείων, πρόσφατου παρελθόντος, παρέχοντας την δυνατότητα στον κάθε ασφαλισμένο να καταβάλλει εισφορές σύμφωνα με την δυνατότητά του και την συνταγματική αρχή της αναλογικότητος (Βλ. Ρητή δέσμευση του Γενικού Γραμματέα κ. Ρωμανιά της 14-2-2015).  1. Δυστυχώς, διαψευσθήκαμε μόλις σήμερα, διαπιστώνοντας ότι από το Ε.Τ.Α.Α. ζητείται η καταβολή αυξημένων, αντί μειωμένων, ασφαλιστικών εισφορών, συνεχίζοντας την καταστροφική, πρωτίστως για τα ίδια ασφαλιστικά Ταμεία, πολιτική της προηγούμενης Κυβέρνησης, της ανά 3ετία αλλαγής των κατηγοριών ασφάλισης.

  2. Σας καλούμε επειγόντως, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας, να προβείτε σε άμεση Νομοθετική ρύθμιση του ζητήματος αυτού, με στόχο την κατάργηση της υποχρεωτικής μετάταξης σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία και την επαναφορά της σε προαιρετική, δεδομένου ότι πρόκειται για ζήτημα επιβίωσης, όχι μόνον των ελεύθερων επαγγελματιών, αλλά των ίδιων των ασφαλιστικών Ταμείων. Αποσύρετε λοιπόν άμεσα τα ειδοποιητήρια που έχουν ήδη αποσταλεί σε συναδέλφους.  1. Παρακαλούμε να τύχουμε ενημέρωσης για κάθε ενέργειά σας, επί της παρούσας.Με τιμή για το Δ.Σ.


Ο Πρόεδρος                                             Ο Γεν.Γραμματέας


Αθανάσιος Α. Δεβλιώτης                          Κων/νος Καλαντίδης