ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ο.Σ.Θ. ΣΤΟ Ε.Σ.Ρ.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ο.Σ.Θ. ΣΤΟ Ε.Σ.Ρ.

Αρ. Πρωτ. : 638


Θεσ/νίκη    4-6-2015


 

ΠΡΟΣ : Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.), Πανεπιστημίου & Αμερικής 5, Τ.Κ. 10564 - ΑΘΗΝΑ

 

ΘΕΜA : Προσφυγή κατά του Τηλεοπτικού Σταθμού, με την επωνυμία «MEGA CHANNEL»  προκειμένου να αποκατασταθεί η νομιμότητα, σχετικά με το από 2-6-2015 και ώρα 20:00 κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του εν λόγω Σταθμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1866/1989.

 

ΣΧΕΤ. : α. Άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος

β. Ν. 1866/1989 «Ίδρυση Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεοράσεως και

 παροχή αδειών για την ίδρυση και λειτουργία τηλεοπτικών σταθμών»

γ.  «Κώδικας Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας»

δ. Ν. 1730/1987 «Ελληνική Ραδιοφωνία-Τηλεόραση»

 

 

 1. Σας γνωρίζουμε ότι, ο Τηλεοπτικός Σταθμός, με την επωνυμία «MEGA CHANNEL», στο από 2-6-2015 και ώρα 20:00 κεντρικό Δελτίο Ειδήσεών του, διαπραγματεύθηκε  δημοσιογραφικά (δημοσιογράφος Μάνης Π.) το εξαιρετικά κρίσιμο, για την δημόσια οδοντιατρική υγεία, ζήτημα της μετακίνησης οδοντιατρικών ασθενών στην γειτονική χώρα των Σκοπίων, φωτογραφίζοντας έμμεσα, υπό μορφή καταφανώς συγκεκαλυμμένης διαφημιστικής προβολής, συγκεκριμένο Οδοντιατρικό Κέντρο των Σκοπίων (Endomak). Τούτο δε έπραξε ενεργώντας κατά παράβαση των αρχών αντικειμενικής πληροφόρησης και του θεμιτού ανταγωνισμού, ενώ γνώριζε ότι οι Έλληνες Οδοντίατροι, σύμφωνα με τον Νόμο, ορθώς, στερούνται κάθε δυνατότητας διαφήμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών τους, για λόγους ακριβώς προστασίας της δημόσιας  υγείας (Άρθρο 21 και 22 παρ. 1 του Π.Δ. 39/2009). 1. Η ανωτέρω ελλειπτική δημοσιογραφική παρουσίαση του θέματος, είχε ως συνέπειά της, την ανάδειξη των εξαιρετικά χαμηλών τιμών παροχής Οδοντιατρικών υπηρεσιών σε συγκεκριμένο Οδοντιατρικό Κέντρο των Σκοπίων (Endomak), προβάλλοντας μάλιστα συγκριτικό τιμοκατάλογο και αγνοώντας παντελώς την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, που άρρηκτα συνδέονται με την διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Ειδικότερα, παρουσιάσθηκαν επιλεκτικά 2-3 ηλικιωμένοι ασθενείς, οι οποίοι περιορίσθηκαν να αναφερθούν στο χαμηλό οικονομικό κόστος των οδοντιατρικών υπηρεσιών, ενώ αποσιωπήθηκαν τραγικά περιστατικά, που συγκλόνισαν το πανελλήνιο, απολύτως γνωστά στο δημοσιογραφικό χώρο, όπως ενδεικτικά : Οξύ περιστατικό ακατάσχετης αιμορραγίας μικρού παιδιού από την Κοζάνη, το οποίο αφέθηκε κυριολεκτικά στην τύχη του, από τον «θεράποντα» Βαλκάνιο Οδοντίατρο και στην συνέχεια σώθηκε την τελευταία στιγμή, νοσηλευόμενο σε κατάσταση υψηλού κινδύνου, σε ελληνικό κρατικό Νοσοκομείο, εξαγωγές δοντιών σε ασθενή με ακανθοκυτταρικό καρκίνο της στοματικής κοιλότητας, που είχε ως συνέπεια την αιματογενή διασπορά καρκινικών κυττάρων , κ.α. Με άλλα λόγια, αντί να στηλιτευθεί στο ρεπορτάζ η αξιακή έκπτωση των Ελλήνων ασθενών σε θέματα προστασίας της οδοντιατρικής υγείας τους ─ η οποία εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους και χωρίς δυνατότητα αναζήτησης στοιχειώδους ιατρικής αστικής ευθύνης ─ αντιθέτως, ο τηλεθεατής κατευθύνθηκε στην επιλογή συγκεκριμένου Οδοντιατρικού Κέντρου των Σκοπίων. Η επιλογή αυτή, μάλιστα, έγινε με όρους εμπορευματικής συναλλαγής, και όχι σχέσης αμοιβαίας εμπιστοσύνης και ιατρικής ευαισθησίας, που χαρακτηρίζει τους Έλληνες Οδοντιάτρους, η επιστημονική δεοντολογία των οποίων δεν επιτρέπει να παρέχουν Οδοντιατρική περίθαλψη σε τέτοιες και τόσο χαμηλές τιμές, που να παραβιάζουν τα ελάχιστα όρια Οδοντιατρικής ασφάλειας και ποιότητας των υπηρεσιών τους. Το κρίσιμο αυτό και εξόχως καταλυτικής σημασίας στοιχείο, ούτε καν απασχόλησε την δημοσιογραφική παρουσίαση. 1. Γίνεται αμέσως φανερό ότι, το ανωτέρω δημοσιογραφικό ρεπορτάζ περιορίσθηκε δυστυχώς, επιλεκτικά, στην οικονομική μόνον πλευρά του θέματος, παραλείποντας ολοσχερώς την άποψη οιουδήποτε επίσημου θεσμικού φορέα της ελληνικής πολιτείας, αρμόδιου για την προστασία της δημόσιας οδοντιατρικής υγείας (Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, Οδοντιατρικό Σύλλογο της Βόρειας Ελλάδος), κατά σκανδαλώδη παράβαση κάθε έννοιας δημοσιογραφικής δεοντολογίας. Συνέπεια της παράλειψης αυτής ήταν, Αφενός η ελλειπτική-μεροληπτική δημοσιογραφική διαχείριση του θέματος και, Αφετέρου, η συνακόλουθη παράβαση ρητών διατάξεων του Άρθρου 15 παρ. 2 του Συντάγματος, του «Κώδικα Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας», καθώς και της υπ’ αριθ. 6/16-2-2004 Οδηγίας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, σύμφωνα με τις οποίες οφείλετε να διασφαλίζετε «την τήρηση των αρχών της αντικειμενικότητας και ισότιμης μεταχείρισης και της ποιότητας κατά την παρουσίαση από τους ραδιοτηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς ειδησεογραφικών και ενημερωτικών προγραμμάτων» και την τήρηση «της συνταγματικής επιταγής για αντικειμενική και με ίσους όρους (ισοτιμία) μετάδοση των ειδήσεων». 1. Οφείλουμε, επίσης, να επισημάνουμε την επαναλαμβανόμενη περιοδικότητα αντίστοιχων ρεπορτάζ από τον Τηλεοπτικό Σταθμό σας, γεγονός που παραπέμπει σε συστηματική διαστρέβλωση της αλήθειας και αντικειμενικότητας, σε βάρος των Ελλήνων Οδοντιάτρων, που στερούνται του δικαιώματος ισότιμης τηλεοπτικής προβολής, ειδικά σε μία τόσο κρίσιμη οικονομική περίοδο. 1. Είναι εξόχως χαρακτηριστικό ότι, η ανωτέρω δημοσιογραφική παρουσίαση καταλήγει να εμφανίζει τους Έλληνες Οδοντιάτρους ─ χωρίς να παρουσιάζει κανέναν εξ αυτών ─ δήθεν να προτρέπουν τους οδοντιατρικούς ασθενείς να είναι προσεκτικοί στην επιλογή Οδοντιάτρων από τα Σκόπια ! Αντιθέτως, ουδεμία σύγκριση γίνεται στο ρεπορτάζ, ως όφειλε, για την ποιότητα των Οδοντιατρικών υπηρεσιών και για τις συνθήκες διασφάλισης της δημόσιας υγείας της κάθε χώρας, που στην Ελλάδα διασφαλίζουν οι επίσημοι φορείς ελέγχου αδειοδότησης και σύννομης λειτουργίας των Οδοντιατρείων ΣΥΜΦΩΝΑ με τα πρότυπα της ευρωπαϊκής ένωσης, που είναι οι Οδοντιατρικοί Σύλλογοι της χώρας και έχουν την ευθύνη διαχρονικής παρακολούθησης των συνθηκών υγιεινής προστασίας και οδοντιατρικής ασφάλειας. Διερωτάται λοιπόν κανείς γιατί δεν επιδείχθηκε ο ίδιος δημοσιογραφικός ζήλος στην τραγική και συνεχιζόμενη, μέχρι σήμερα, ευθύνη της ελληνικής πολιτείας και των ασφαλιστικών της ταμείων, οι οποίοι απέχουν από κάθε στοιχειώδη έστω κάλυψη οδοντιατρικής περίθαλψης των ασφαλισμένων τους ; Αυτό δεν αποτελεί μείζονα αιτιακό λόγο για την φυγή και διακινδύνευση της υγείας των ελλήνων ασθενών στις γειτονικές χώρες ; Δεν αποτελεί ζήτημα στοιχειώδους πληρότητος του ρεπορτάζ και αντικειμενικής αναζήτησης των κυρίαρχων αιτίων του θλιβερού ─ για την χώρα μας, αλλά και για τους ίδιους τους ασφαλισμένους ασθενείς ─ φαινομένου, που αυτό διαπραγματεύεται ; 1. Απότοκος συνέπεια της πλημμελούς δημοσιογραφικής παρουσίασης του θέματος, ήταν να εμφανίζεται δελεαστική η προσφυγή των Ελλήνων ασθενών σε Οδοντιατρεία των Σκοπίων, ανεξαρτήτως των συνθηκών παροχής οδοντιατρικής περίθαλψης και ποιότητας υλικοτεχνικού εξοπλισμού και γνώσεων. Ειδικότερα, ο ανωτέρω Τηλεοπτικός Σταθμός :


(1) Δεν μερίμνησε για την τήρηση της συνταγματικής αρχής της αντικειμενικής και με ίσους όρους μετάδοσης πληροφοριών και ειδήσεων, καθόσον δεν κλήθηκε και δεν παρέστη στην εκπομπή κανένας εκπρόσωπος της Ελληνικής Οδοντιατρικής Κοινωνίας, ώστε να διατυπωθεί η αντίθετη επιστημονική και επαγγελματική άποψη, απολύτως αναγκαία για την δημοσιογραφική πληρότητα της εκπομπής. Με άλλα λόγια, αποστέρησε στους επίσημους φορείς της Πολιτείας, το αυτονόητο δικαίωμα και υποχρέωσή τους ταυτόχρονα, να υπερασπιστούν την δημόσια οδοντιατρική υγεία, καθώς και να αποτρέψουν οποιαδήποτε ανεύθυνη και επικίνδυνη παραπλανητική πληροφόρηση, σχετικά με την πληρότητα των όρων και συνθηκών παροχής οδοντιατρικής περίθαλψης εκ μέρους των αντίστοιχων φορέων των όμορων Βαλκανικών χωρών.

(2) Ουσιαστικά, μέσω του εν λόγω δημοσιογραφικού ρεπορτάζ, προέβη σε απροκάλυπτη (έμμεση και άμεση) διαφήμιση συγκεκριμένου Οδοντιατρικού Κέντρου των Σκοπίων (Endomak), το οποίο και φωτογράφησε, με προφανή συνέπεια :

α. Να τεθεί σε κίνδυνο η δημόσια υγεία.

β. Να παραβιασθούν οι αρχές του θεμιτού ανταγωνισμού, καθόσον οι Έλληνες Οδοντίατροι, σεβόμενοι την νομοθετημένη οδοντιατρική Δεοντολογία, στερούνται κάθε δυνατότητας διαφήμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών τους, για λόγους ακριβώς προστασίας της δημόσιας υγείας, καθώς σύμφωνα με τον Νόμο «Κάθε άμεση, ή έμμεση ενέργεια διαφήμισης, ή δημοσιότητας απαγορεύεται. Η φήμη του Οδοντιάτρου θεμελιώνεται με την επιστημονική του κατάρτιση και την επαγγελματική του συνέπεια και εντιμότητα», «Ο Οδοντίατρος απαγορεύεται να διαφημίζεται άμεσα, ή έμμεσα στον ημερήσιο τύπο, το χρυσό οδηγό, τους κινηματογράφους, το ραδιόφωνο, την τηλεόραση, τα ηλεκτρονικά δίκτυα-διαδίκτυα, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο μέσο μαζικής ενημέρωσης» (Άρθρο 21 και 22 παρ. 1 του Π.Δ. 39/2009 «Κώδικας Οδοντιατρικής Δεοντολογίας»).

γ. Να δημιουργηθεί, αντανακλαστικά, πρόβλημα στους Οδοντιάτρους του Συλλόγου μας και των όμορων Νομών, οι οποίοι αντικειμενικά πλήττονται από τέτοιου είδους μεροληπτικές εκπομπές, διαμαρτυρόμενοι έντονα μέσω της παρούσας και ζητώντας την αποκατάσταση της αλήθειας για την ισότιμη προβολή τους στο τηλεοπτικό βήμα, όπως επιβάλλεται από τον Νόμο και την δημοσιογραφική δεοντολογία.

 1. Για τους παραπάνω αποδεικτικά λόγους, παρακαλούμε όπως προβείτε :


α. Στην επιβολή των προβλεπόμενων από τον Νόμο κυρώσεων,  Και

β. Στην λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου αποκατάστασης της παραβιασθείσας νομιμότητας.

 1. Η ικανοποίηση του παραπάνω αιτήματος, καθίσταται επιβεβλημένη, ενόψει της επιταγής των ακόλουθων διατάξεων, που διέπουν την λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης :


α. «Η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους. Ο έλεγχος και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως νόμος ορίζει. Ο άμεσος έλεγχος του Κράτους ..έχει ως σκοπό την αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων, καθώς και προϊόντων του λόγου και της τέχνης, την εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων που επιβάλει η κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της Χώρας, καθώς και το σεβασμό της αξίας του ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας..» (Άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος).

β.   «Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεοράσεως : 1. Ασκεί  τον άμεσο έλεγχο του κράτους επί της ραδιοφωνίας και της τηλεοράσεως  προκειμένου  να  εξασφαλισθούν  η  αντικειμενικότητα,   η ισότητα  των  όρων και η ποιότητα των προγραμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος» (Άρθρο 3 του Ν. 1866/1989 «Ίδρυση Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεοράσεως και παροχή αδειών για την ίδρυση και λειτουργία τηλεοπτικών σταθμών»).

γ. «Έργο του Εθνικού Συμβουλίου είναι η εξασφάλιση της ελευθερίας της εκφράσεως και της πολυφωνίας, η τήρηση της δημοσιογραφικής  δεοντολογίας και η προαγωγή της ποιότητας των ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων, κατά τις συνταγματικές επιταγές» (Άρθρο 1 παρ. 3 του Ν. 1866/1989 «Ίδρυση Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεοράσεως και παροχή αδειών για την ίδρυση και λειτουργία τηλεοπτικών σταθμών»).

δ. «Γενικές αρχές εκπομπών και διαφημίσεων. ..2. Οι ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές διέπονται από τις αρχές : α. της αντικειμενικότητας, πληρότητας και επικαιρότητας της πληροφόρησης, β. της πολυφωνίας..» (Άρθρο 3 του Ν. 1730/1987 «Ελληνική Ραδιοφωνία-Τηλεόραση»).

 

Με τιμή για το Δ.Σ.


Ο Πρόεδρος                                       Ο Γεν. Γραμματέας


Αθανάσιος Α. Δεβλιώτης                  Κων/νος Καλαντίδης


 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 1. Τηλεοπτικό Σταθμό, «MEGA CHANNEL» Ρούσου Δ. 4 & Λεωφόρος Μεσογείων 117,Αμπελόκηποι, T.K. 11526 – AΘΗΝΑ 1. Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, Θεμιστοκλέους 38, 10678, Αθήνα

 2. Οδοντιατρικούς Συλλόγους της Χώρας