ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

        Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. οικ.146163 ΦΕΚ Β 1537 2012 (Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων) οι οδοντίατροι υποχρεούνται να ακολουθούν κανόνες για τη διαχείριση των μολυσματικών αποβλήτων και αμαλγάματος.

Η διαχείριση αυτή γίνεται από ιδιωτικές εταιρείες γιατί κανένας δημόσιος φορέας δεν αναλαμβάνει την υποχρέωση αυτή.

Το τελευταίο μάλιστα εξάμηνο διενεργήθηκαν έλεγχοι σε μεγάλο αριθμό οδοντιατρείων από κλιμάκια της Διεύθυνσης Υγιεινής, χωρίς όμως την καταβολή προστίμου μετά από ενέργειες του Δ.Σ. Μάλιστα ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ο.Σ.Θ. εκλήθη από τον ανακριτή για κατάθεση φερόμενος ως υπεύθυνος για την παρακώληση της υλοποίησης της νομοθεσίας.

Το Δ.Σ. του Ο.Σ.Θ. προσκάλεσε ιδιωτικές εταιρείες να καταθέσουν προσφορές με γνώμονα το συμφέρον των συναφέλφων ώστε να μειωθούν οι απαιτήσεις τους.

Μετά από έλεγχο των προσφορών σας παραθέτουμε τις τρεις εταιρείες που προκρίθηκαν μέσα από την διαδικασία και πληρούν τις προϋποθέσεις. Υπενθυμίζουμε ό,τι κάθε συνάδελφος μπορεί να επιλέξει όποια εταιρεία επιθυμεί να συμβληθεί και σε καμία περίπτωση δεν υφίσταται δέσμευση προς τις παρακάτω εταιρείες:


1. ENVIHEALTH για να δείτε την προσφορά πατήστε εδώ

2. ENVIRODENT για να δείτε την προσφορά πατήστε εδώ

3. MICROCROP (για τη συγκεκριμένη εταιρεία εκκρεμεί η έκδοση πιστοποιητικού

                                για τη διαχείριση αμαλγάματος)για να δείτε την προσφορά

                                πατήστε εδώ