ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ο.Σ.Θ. ΣΕ Ε.Ο.Ο. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Π.Φ.Υ.