ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Λάβαμε και προωθούμε μέσω της ιστοσελίδας μας προς όλα τα μέλη μας την επιστολή του Εργαστηρίου της Παιδοδοντιατρικής της Οδοντιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προκειμένου να λάβει όποιος επιθυμεί μέρος σε έρευνα που διεξάγεται από το συγκεκριμένο Εργαστήριο.

Η συμμετοχή στην έρευνα είναι προαιρετική και περιλαμβάνει τη συμπλήρωση ανώνυμου ερωτηματολογίου με 28 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής σχετικά με τις γενικές γνώσεις, διάγνωση, αιτιοπαθογένεια, θεραπεία και μακροχρόνια παρακολούθηση ασθενών με υπενασβεστίωση γομφίων και τομέων καθώς και δημογραφικά χαρακτηριστικά και προτάσεις για το μέλλον. Επίσης ο ερωτηθέν θα πρέπει να απαντήσει σε ερωτήσεις που αφορούν κλινικά περιστατικά. Ο χρόνος που απαιτείται για τη συμπλήρωσή του είναι περίπου 10 λεπτά και η συμπλήρωση του θα γίνει ανώνυμα, μέσω μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ο σύνδεσμος (link) https://forms.gle/Yg5o8S4hfspsMKpU9, θα αποσταλεί στους οδοντιάτρους-μέλη του ΟΣΘ, με e-mail.Τα αποτελέσματα θα συλλεχθούν σε μια βάση δεδομένων και θα χρησιμοποιηθούν για τη συγγραφή επιστημονικού άρθρου το οποίο και θα αποσταλεί για δημοσίευση σε διεθνές περιοδικό.

Παρακαλείσθε όσοι Συνάδελφοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην παρούσα έρευνα.

Βρείτε παρακάτω την Επιστολή – Πρόσκληση και το υπόδειγμα του Ερωτηματολογίου

επιστολή ΟΣΘ

Ερωτηματολόγιο ΜΙΗ