ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΕΥΚΑΝΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΕΥΚΑΝΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι o Ο.Σ.Θ. άσκησε πρώτος τις νέες αρμοδιότητες εποπτείας και επιβολής κυρώσεων για παράνομη λειτουργία μονάδων παροχής οδοντιατρικής φροντίδας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του νέου Ν. 4472/2017, καθόσον εξέδωσε την πρώτη πανελληνίως Απόφαση επιβολής σφράγισης και διοικητικών προστίμων (ύψους 74.367,57 €) σε κατάστημα αλυσίδας επιχειρήσεων που διενεργούσε παράνομα λευκάνσεις δοντιών. Ήδη έχει εκτελεσθεί η Απόφαση αυτή με εντολή του Ο.Σ.Θ. προς την αρμόδια Αστυνομική αρχή και παρά τις πολλές δυσχέρειες που αντιμετωπίσαμε κατά την πρώτη εφαρμογή των νέων διατάξεων. Μετά την σύννομη άσκηση των αρμοδιοτήτων από τον Ο.Σ.Θ., ανοίγει ο δρόμος και για τους άλλους Οδοντιατρικούς Συλλόγους της χώρας, ώστε να μπορούν και αυτοί να κινηθούν πάνω στην νομική διαδικασία, που ακολουθήθηκε από εμάς.