ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό (Ε.Ε.) υπ’ αριθμ. 2017/852 με τίτλο ΄΄ Οδοντιατρικά αμαλγάματα΄΄ ορίσθηκε ότι Από την 1η Ιανουαρίου 2019 οι διαχειριστές οδοντιατρικών εγκαταστάσεων στις οποίες χρησιμοποιούνται οδοντιατρικά αμαλγάματα ή αφαιρούνται σφραγίσματα αμαλγάματος ή δόντια που περιέχουν τέτοια σφραγίσματα, διασφαλίζουν ότι οι εγκαταστάσεις τους διαθέτουν διαχωριστές αμαλγαμάτων για την κατακράτηση και συλλογή των σωματιδίων αμαλγάματος, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που περιέχονται σε νερό που έχει χρησιμοποιηθεί. Οι διαχειριστές αυτοί διασφαλίζουν ότι : α) Οι διαχωριστές αμαλγαμάτων που τίθενται σε λειτουργία από την 1η Ιανουαρίου 2018 εξασφαλίζουν ποσοστό κατακράτησης των σωματιδίων αμαλγάματος τουλάχιστον 95 %.

Προσκαλούμε τις εταιρείες παροχής, εγκατάστασης και συντήρησης διαχωριστών αμαλγάματος να παρέχουν προσφορές για το κόστος παροχής, εγκατάστασης και συντήρησης τέτοιων συσκευών προς τα μέλη του Ο.Σ.Θ. εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών.

Οι προσφορές μπορούν να σταλούν εγγράφως στην διεύθυνση του Ο.Σ.Θ. Μητροπόλεως 40. Τ.Κ. 54623 ή ηλεκτρονικά (email) στη διεύθυνση [email protected]