ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ Ο.Σ.Θ. 2018

ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ Ο.Σ.Θ. 2018

Το Δ.Σ του Ο.Σ.Θ. στη διαρκή προσπάθεια που καταβάλλει να εκσυγχρονίσει τις λειτουργίες του Συλλόγου, και αυτόν το χρόνο αποφάσισε να δώσει τη δυνατότητα για πληρωμή της συνδρομής μέσω των τραπεζών ΠΕΙΡΑΙΩΣ .και EUROBANK.


Μεγάλη προσοχή πρέπει να δώσετε όμως στις παρακάτω πληροφορίες.

  • Ο αριθμός λογαριασμού που θα γίνεται η κατάθεση είναι
  • για την Τρ. Πειραιώς 5 2 0 2 0 3 9 7 4 5 2 4 1 / IBAN : GR11 0172 2020 0052 0203 9745 241
  • για την Τρ. Eurobank 0 0 2 6 . 0 0 3 0 . 9 8 . 0 2 0 0 9 5 5 2 4 7 / IBAN : GR4102600300000980200955247
  • Το ποσό της συνδρομής (μαζί με το χαρτόσημο) που θα πρέπει να καταβάλλεται στην τράπεζα είναι 114,69€. Το ποσό θα πρέπει να καταβάλλεται ΑΚΡΙΒΩΣ.
  • Δυνατότητα καταβολής του ποσού στην τράπεζα θα υπάρχει ΜΟΝΟ έως 31/03 . Μετά την παρέλευση αυτού του διαστήματος πληρωμές θα γίνονται μόνο στα γραφεία του ΟΣΘ.
  • Στην αιτιολογία Συναλλαγής να αναφέρεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ το Ονοματεπώνυμο του Οδοντιάτρου (δεν υπάρχει επιπλέον χρέωση).
  • Μετά την πληρωμή και εντός 5 εργάσιμων ημερών θα πρέπει να αποστέλλονται στον Ο.Σ.Θ. με fax, email ή ταχυδρομικά η απόδειξη κατάθεσης ΚΑΙ η συμπληρωμένη ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΕΤΗΣΙΑ-ΔΗΛΩΣΗ που εκτυπώνεται πατώντας  παρακάτω. Σε αντίθετη περίπτωση η πληρωμή θεωρείται άκυρη και τα χρήματα θα επιστρέφονται.
  • Η δυνατότητα πληρωμής μέσω τράπεζας είναι προαιρετική. Η απευθείας πληρωμή στα γραφεία του ΟΣΘ εξακολουθεί να ισχύει.
Η ακριβής τήρηση των ανωτέρω θα συμβάλλει στη σωστή λειτουργία του μέτρου χωρίς να δημιουργηθούν νομικά και λογιστικά εμπόδια στη διαδικασία.


Ευελπιστούμε σε μια καλή συνεργασία.


Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα του Ο.Σ.Θ.


ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΕΤΗΣΙΑ-ΔΗΛΩΣΗ