ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΝΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ POS

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΝΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ POS

Η ημερομηνία ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ εγκατάστασης POS στα οδοντιατρεία πήρε παράταση μέχρι τις 27 Ιουλίου 2017