Τ.Σ.Α.Υ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Τ.Σ.Α.Υ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Το ΕΤΑΑ ανακοίνωσε μέσω της ιστοσελίδας του την παράταση των εισφορών των υγειονομικών μέχρι  31-7-2013.