ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ Τ.Σ.Α.Υ.

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ Τ.Σ.Α.Υ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα παιδιά που ασφαλίζονται στον ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ και έχουν γεννηθεί από 1/1/1999 έως 31/12/07 σε παιδικές κατασκηνώσεις, με τις οποίες έχει συμβληθεί, για τρεις (3) περιόδους είκοσι δύο (22) ημερών η κάθε μία.
Η επιλογή των παιδιών θα γίνει με εισοδηματικά κριτήρια και με κλήρωση για τις λοιπές αδιάθετες θέσεις, εφόσον προκύψουν.
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές στην Κεντρική Υπηρεσία του Τομέα Υγειονομικών στην Αθήνα, στη Δ/νση του Τομέα Υγειονομικών Θεσσαλονίκης, καθώς και στα Τμήματα, Γραφεία και Αντιπροσωπείες του Τομέα Υγειονομικών της Περιφέρειας, ως εξής:
Για την A΄ περίοδο από 3/6 μέχρι και 7/6/2013, για τη Β΄ και Γ΄ περίοδο από 10/6 μέχρι 14/6/2013 πέραν των οποίων καμία αίτηση δε θα γίνεται δεκτή.

Οι Υγειονομικοί που υποβάλλουν αίτηση θα έχουν μαζί τους απαραιτήτως το ασφαλιστικό τους βιβλιάριο, το Ε1 ή το εκκαθαριστικό σημείωμα του οικονομικού έτους 2012, τα βιβλιάρια ασθενείας των παιδιών θεωρημένα για το 2013, τον Α.Μ.Κ.Α, και μία πρόσφατη φωτογραφία τύπου ταυτότητας, για κάθε παιδί προκειμένου να εκδοθεί από την Υπηρεσία η κάρτα κατασκηνωτή (η φωτογραφία στην κάρτα κατασκηνωτή μονογράφεται και σφραγίζεται από τον υπάλληλο).
Οι γονείς μπορούν να επισκεφθούν τις κατασκηνώσεις της προτίμησής τους για να έχουν άμεση αντίληψη των εγκαταστάσεων.

Πληροφορίες: παρέχονται στο www.tsay.gr, στο Ε.Τ.Α.Α.-ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ στην Αθήνα, στη Δ/νση του Τομέα Υγειονομικών Θεσσαλονίκης στο τηλέφωνο 2310-513458, στο Τμήμα Πειραιά 210-4125805, καθώς και στα Τμήματα Αχαΐας, Ηρακλείου, Έβρου, Λάρισας, Ιωαννίνων, τα Γραφεία του Τομέα Υγειονομικών, Κοζάνης, Τρίπολης, Μαγνησίας, Φθιώτιδας, Μυτιλήνης, Μεσσηνίας, Καρδίτσας, Ρόδου, Σερρών & τις Αντιπροσωπείες της Περιφέρειας.
Για να κατεβάσετε την αίτηση πατήστε εδώ