ΕΥΝΟΪΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΟΝΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

ΕΥΝΟΪΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΟΝΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

Το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την με αριθμ. πρωτ : Δ.15 / Δ' / 27715 / 722/1.10.2018 εγκύκλιο του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Α. Πετρόπουλου [ΑΔΑ: 9ΨΩ9465Θ1Ω-Ε2Η] , λόγω της κατάργησης του θεσμού των μονοσυνταξιούχων από 1-1-2016, όρισε ότι:

1) Μέχρι 31-12-2015, αν κάποιος πλήρωσε στο ακέραιο τις εισφορές, θα πάρει επιπλέον 50% της κύριας σύνταξης.
2) Όσοι υγειονομικοί διέκοψαν πριν από τις 31-12-2015 την πληρωμή των εισφορών (κυρίως η πλειονότητα ήταν πριν το 2012), έχουν τρείς δρόμους που μπορούν να επιλέξουν:
α) Μπορούν να μην ξαναπληρώσουν τίποτα και να πάρουν το αναλογικό του 50% για τα χρόνια που πλήρωσαν.
β) Μπορούν να πληρώσουν για τα χρόνια που τους λείπουν μέχρι το τέλος του 2015, ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟ, και να πάρουν το 50% της κύριας σύνταξης.
γ) Μπορούν, ιδιαίτερα αυτοί που δεν έχουν αυτή τη στιγμή να πληρώσουν όλο το ποσό μέχρι το τέλος του 2015, να το ρυθμίσουν μαζί με τις επόμενες εισφορές.
Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης καλεί τα ενδιαφερόμενα μέλη του να ενημερωθούν για τη σχετική εγκύκλιο tsay-monsynt2018 και να μεριμνήσουν για την τακτοποίηση των υποθέσεών τους ανά περίπτωση.