ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΄΄BioNTech Manufacturing GmbH και MODERNA BIOTECH SPAIN, S.L.΄΄ όπως απαιτείται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ) και μετά την έγκριση της μετάφρασης και των αποδεκτών από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) (ΑΠ ΕΟΦ 67404/14-7-2021)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΄΄BioNTech Manufacturing GmbH και MODERNA BIOTECH SPAIN, S.L.΄΄ όπως απαιτείται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ) και μετά την έγκριση της μετάφρασης και των αποδεκτών από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) (ΑΠ ΕΟΦ 67404/14-7-2021)