Υπόδειγμα Εξώδικης Πρόσκλησης σε ΤΣΑΥ

Υπόδειγμα Εξώδικης Πρόσκλησης σε ΤΣΑΥ


Παρακάτω παρατίθεται ένα υπόδειγμα εξώδικης αίτησης προς το Τ.Σ.Α.Υ. για όσους ασφαλισμένους είχαν κάνει αίτηση υπαγωγής σε χαμηλότερη ασφαλιστική κατηγορία (δεν αφορά μονοσυνταξιούχους και ασφαλισμένους πριν το 1993).


Η αίτηση εκτυπώνεται, συμπληρώνεται με τα εξατομικευμένα στοιχεία του καθενός και αποστέλλεται ατομικά με συστημένη επιστολή ή courier στο Τ.Σ.Α.Υ.


Επισυνάπτεται στο άρθρο το υπόδειγμα εξώδικης πρόσκλησης σε ΤΣΑΥ

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο