ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


Επειδή το τελευταίο διάστημα έχουν αυξηθεί τα περιστατικά διαφημιστικών καταχωρήσεων οδοντιάτρων στο διαδίκτυο, γεγονός που οδηγεί σε συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ συναδέλφων, το Δ.Σ. του Ο.Σ.Θ. σας υπενθυμίζει ότι βάσει του Δεοντολογικού Κανονισμού των οδοντιάτρων προβλέπονται τα εξής:

  • ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ οι πάσης φύσεως διαφημιστικές καταχωρήσεις στο διαδίκτυο. Ως τέτοιες νοούνται οι χορηγούμενες καταχωρήσεις στο facebook, τα banners και κάθε άλλη πληρωμένη καταχώρηση σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα.
  • ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναφορά σε εκπτώσεις ή προσφορές με οποιονδήποτε τρόπο ακόμα και στη προσωπική ιστοσελίδα του οδοντιάτρου.
  • ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ οι καταχωρήσεις στον Χρυσό Οδηγό και σε οποιουσδήποτε άλλους συναφείς καταλόγους.
  • ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η διατήρηση προσωπικής ιστοσελίδας ή προφίλ στο facebook και σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αρκεί να τηρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει ο δεοντολογικός κανονισμός.
  • Τα ανωτέρω ισχύουν τόσο για οδοντιάτρους φυσικά πρόσωπα όσο και για εταιρείες παροχής οδοντιατρικών υπηρεσιών.
Το Δ.Σ. του Ο.Σ.Θ. είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένο σε ανάλογα θέματα και μέχρι τώρα έχει λειτουργήσει άμεσα και αυστηρά σε όσες περιπτώσεις έχουν υποπέσει στην αντίληψή του.


Παρακαλούμε όλα τα μέλη μας να σεβαστούν τα παραπάνω, έτσι ώστε να λειτουργούμε όλοι σε ένα εύρυθμο περιβάλλον.