ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

Παρακαλούμε όλοι οι οδοντίατροι να επισκεπτούν την παρακάτω ιστοσελίδα και να προβούν στις ενέργειες που τους υποδεικνύει.

http://www.tsay.gr/Default.aspx?id=37246&nt=108&lang=1

ΟΔΗΓΙΕΣ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Το Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Α.Υ. έχει «θέσει» σε λειτουργία ηλεκτρονική εφαρμογή, που δίνεται η δυνατότητα στους ασφαλισμένους του, να κάνουν διορθώσεις, επιβεβαίωση ή προσθήκες, δηλαδή επικαιροποίηση στο φάκελο τους, από μόνοι τους μέσω διαδικτύου.

 Η εν λόγω εφαρμογή αποκαλείται «Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασφαλισμένου» και επιλέγεται από την κεντρική ιστοσελίδα του Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Α.Υ. στη διεύθυνση: www.tsay.gr 

Η επικαιροποίηση του είναι σημαντική για την μηχανογράφηση του Ταμείου ώστε να εκδίδονται σωστά τα στοιχεία μας. (Εσωκλείεται σχετικό έγγραφο του Ταμείου.)

Ατυχώς, υπάρχουν ορισμένα εγγενή τεχνικά προβλήματα και παραλήψεις στη διαδικασία, τα οποία σας τα επισημαίνουμε για λόγους ασφαλείας των δεδομένων σας και διευκόλυνση σας.

Αναγνώστε με προσοχή τις παρακάτω χρηστικές πληροφορίες, πριν επιχειρήσετε την είσοδο σας στην εφαρμογή.

Χρήσιμες επισημάνσεις για την διαδικασία

1.Επιλέγοντας το link «Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασφαλισμένου» (Η.Φ.Α.) θα έπρεπε για λόγους ασφαλείας, να ανοίγει σε ένα νέο παράθυρο μια κρυπτογραφημένη σελίδα. Αντίθετα οι τροποποιήσεις εκτελούνται στην ίδια σελίδα, πράγμα που κάνει μη ασφαλή την έξοδο μας από την εφαρμογή.

Λύση: Επιλέγουμε το link «Η.Φ.Α.» κάνοντας κλικ με το μεσαίο κουμπί του ποντικιού μας (τροχός κύλισης), ώστε να ανοίξει η εφαρμογή σε μια νέα σελίδα.

2. Τελειώνοντας την διαδικασία επικαιροποίησης, δεν δίνεται η δυνατότητα εκτύπωσης κάποιου αποδεικτικού της συναλλαγής σας (αρ. πρωτοκόλλου, ημ/νια κτλ). 

Λύση: Εκτυπώνετε την τελευταία σελίδα με τυχόν παρατηρήσεις ή έγγραφα που πρέπει να προσκομίσετε, ως απόδειξη συναλλαγής την οποία και φυλάσσετε, χρησιμοποιώντας:

· Στο πληκτρολόγιο σταθερού υπολογιστή το κουμπί PrtScn (Print Screen Button)

· Στο πληκτρολόγιο laptop τα κουμπιά fn + PrtScn

3. Δεν υπάρχει κουμπί εξόδου & αποσύνδεσης. Ο ασφαλισμένος θα πρέπει να κλείσει την τρέχουσα σελίδα & να ξαναμπεί στην ιστοσελίδα του ΤΣΑΥ (!), ώστε να κάνει αποσύνδεση. Στην περίπτωση, που δεν το γνωρίζει όμως και απλά κλείσει την σελίδα της εφαρμογής «Η.Φ.Α.», παραμένει συνδεδεμένος στο tsay.gr εσαεί. Ακόμη, ο επόμενος χρήστης είναι θεωρητικά εφικτό να μπει στην σελίδα του προηγούμενου αντί της δικής του.

Λύση: Εάν δεν έχετε εφαρμόσει την λύση 1, πρέπει να κάνετε εκ νέου είσοδο στην ιστοσελίδα του Τ.Σ.Α.Υ. και να επιλέξετε στο πάνω δεξί μέρος της  homepage, την εντολή: «Αποσύνδεση».

Άμεσα θα γίνουν εισηγήσεις στις αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να διορθωθούν οι παραλήψεις και να μεγιστοποιηθεί η ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών μας με το Τ.Σ.Α.Υ.

Φιλικότατα
Βασίλης Σταθόπουλος
Αν. μέλος Δ.Ε. Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Α.Υ.