ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

Στις προκυρήξεις του δημοσίου υπάρχει η πρόσκληση ενδιαφέροντος του Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφάλισης  & Περίθαλψης.
Για να δείτε το τομολόγιο αμοιβής κατά πράξη του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π πατήστε εδώ