ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΟΝΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΟΝΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Σχετικά με τους συναδέλφους που έχουν ζητήσει την επιστροφή των Ασφαλιστικών τους εισφορών και την διακοπή ασφάλισής τους στον κλάδο των μονοσυνταξιούχων, σας παραθέτουμε τη σχετική αλληλογραφία.

1. Επιστολή Ο.Σ.Θ. στο Ε.Τ.Α.Α. (πατήστε εδώ)

2. Επιστολή του Υπουργείου Εργασίας στο Ε.Τ.Α.Α. (πατήστε εδώ)

3. Επιστολή του Ε.Τ.Α.Α. στον Ο.Σ.Θ. (πατήστε εδώ & εδώ)