ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟ 11/6/20

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟ 11/6/20

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Aπό την 11η Ιουνίου τίθεται σε ισχύ, έπειτα και από την παράταση που δόθηκε λόγω COVID-19, ο Νόμος 4675/11-03-2020, Άρθρο 18, για υποχρεωτική χορήγηση των αντιβιοτικών μόνο με ηλεκτρονική συνταγή-και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις χειρόγραφη-φυλασσόμενη από τον φαρμακοποιό επί διετία, κάτι που αποτελούσε πάγια διεκδίκηση όλου του υγειονομικού κόσμου.

Με εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας από το 2012 (α.π. 124, 5/1/2012 ) αναφέρεται ότι και οι Οδοντίατροι πλέον έχουν τη δυνατότητα συνταγογράφησης για τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, μέσω του συστήματος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

Για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση απαιτείται εγγραφή στο on-line σύστημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.e-prescription.gr (εγγραφή νέου χρήστη).

Στην επιλογή Ιατρός/Φαρμακοποιός, επιλέγετε «Ιατρός».

Στην επιλογή φορέα, για ιδιωτικό οδοντιατρείο επιλέγετε «Ιδιωτικό Ιατρείο».

Αφού εγγραφείτε, εισέρχεσθε στην εφαρμογή (είσοδος στην εφαρμογή).

Αναλυτικές οδηγίες συνταγογράφησης μπορείτε να βρείτε στο εγχειρίδιο χρήστη. ΠΡΟΣΟΧΗ, για να ενεργοποιηθεί το πεδίο «Καταχώρηση Συνταγής» πρέπει πρώτα να καταχωρηθεί ο λόγος συνταγογράφησης από το πεδίο «Επίσκεψη».

Πληροφορίες για τη χρήση της εφαρμογής μπορείτε επιπλέον να βρείτε στις Συχνές Ερωτήσεις. (https://www.e-prescription.gr/shs/portal/eprescription/support/faq/!ut/p/z1/rZVbb4IwGIZ_yy68bPoBPXFJppHAPOIJbkw5bWxDUdmy7devuiUzJoou5e7jax_evvRtcYQXOFrJ9-JR1sV6JV9VHUZsaYk2cR0BD92O0QZnNA5EdzwBMWF4fhgAZx4HcKTawugyVwTgD2bkHpzA8wR3CYBP8AxHOEpWdVU_4TCrttku2RbV_ustOCl3b1W13tYtyOVmP6tKihSHNCVZxgkgySFFJDFiZDNuI5ZToMwQwsjSX5XnljGgB5WNq7wwILpswnyvt8GnEw1TV70eDYeeE4wt8CkOlQZ-VgNhOPgzhdk0t0zgKDFzZUoOgOLUlMiOc0KtTJJUNAItzUDf1A009AJJAJqBU34z0Lu4FdVOVYksnjebyFGxWa_q7KPGi6ty0-CmRY61XpWqBqChGeiBbqCpF0h6VDeQawZ2iG4g0_1TbvfQazq-_52Zn7umKqelsD4L9JL3-0jGAixavX9N8rJc9urj6qQ9d-6-AZ1FRSM!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/ )

Τηλεφωνική υποστήριξη και επικοινωνία στον τηλεφωνικό αριθμό 11131 (ωράριο 07:00 έως 21:00)