ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΒΟΗΘΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ – ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΒΟΗΘΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ – ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Όσον αφορά τους ΒΟΗΘΟΥΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ, μετά από αιτήματα πολλών συναδέλφων και συντονισμένες ενέργειες των συλλογικών μας οργάνων και σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 116/19.01.2021 Εγκύκλιο της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, προκειμένου να ενταχτούν και οι Βοηθοί των Οδoντιατρείων στον εμβολιασμό, παρακαλούμε όπως μέχρι τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 να αποστείλετε πίνακα με τα στοιχεία του επίσημα δηλωθέντος προσωπικού στο Οδοντιατρείο σας, συμπληρώνοντας απαραιτήτως το ονοματεπώνυμο σας και τον Αριθμό Μητρώου του ΟΣΘ στο αρχείο excel που θα βρείτε παρακάτω, στο email του Συλλόγου info@osth.gr .

Τα στοιχεία των βοηθών που θα αποσταλούν είναι πιθανότατο ότι θα διασταυρωθούν με τις καταστάσεις προσωπικού του κάθε οδοντιατρείου μέσω Εργάνη.

Σε περίπτωση που έχετε Οδοντιατρική Εταιρεία στον επισυναπτόμενο πίνακα να αναγράφετε την επωνυμία της Εταιρείας και τον Επιστημονικά Υπεύθυνο αυτής.

Τα στοιχεία θα διαβιβαστούν στην Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία προκειμένου να προωθηθούν στα αρμόδια Υπουργεία.

Θέση της ΕΟΟ και των Συλλόγων είναι να εξακολουθήσει την άσκηση πίεσης στην κατεύθυνση του έγκαιρου εμβολιασμού των βοηθών.

Προς διευκόλυνση και συντόμευση της διαδικασίας συλλογής στοιχείων, παρακαλούμε η δήλωση να γίνει αποκλειστικά στο αρχείο excel ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΒΟΗΘΩΝ (άλλη μορφή αποστολής δεν θα ληφθεί υπόψη), και να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ο.Σ.Θ. info@osth.gr

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 25/01/2021