«Τί καθιστά Οδοντιατρικό Επείγον»

«Τί καθιστά Οδοντιατρικό Επείγον»

" Οι οδηγίες για το τί συνιστά Οδοντιατρικό Επείγον Περιστατικό σε μετάφραση από την ADA. Οι οδηγίες δεν είναι δεσμευτικές αλλά είναι ένας καλός οδηγός. Σε κάθε περίπτωση κάθε Οδοντίατρος οφείλει να εξασκήσει την επαγγελματική και επιστημονική  του κρίση στο «Τί καθιστά Οδοντιατρικό Επείγον». 


Επίσης υπενθυμίζεται ότι

Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και της ΕΟΟ στα Οδοντιατρεία αντιμετωπίζονται ΜΟΝΟ οδοντιατρικά επείγοντα περιστατικά και εφόσον υπάρχει ο απαραίτητος προστατευτικός εξοπλισμός για την αποφυγή διασποράς λοίμωξης.Μπορείτε να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε , προκειμένου να αναρτήσετε στα οδοντιατρεία σας τις οδηγίες Τι ορίζεται ως Οδοντιατρικό Επείγον