ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Με την εδραίωση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην καθημερινότητα της άσκησης του Οδοντιατρικού λειτουργήματος πολλαπλασιάστηκαν τα φαινόμενα διαφήμισης μεγάλης μερίδας συναδέλφων που σε πολλές περιπτώσεις αγγίζουν τα όρια της ακραίας παραπλανητικής διαφήμισης και συνεπώς προσβλητική για τον Κλάδο. Σε μια προσπάθεια περιστολής ή ιδανικά εξάλειψης του φαινομένου, η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία προέβη στην συγγραφή ενός εγχειρίδιου συνοπτικής αναφοράς των πλέον σημαντικών διατάξεων του Δεοντολογικού Κανονισμού των Οδοντιάτρων με αιχμή τον τομέα της διαφήμισης.

Παρακαλούνται όλοι οι Συνάδελφοι να διαβάσουν προσεκτικά το εγχειρίδιο και να τηρούν τον Κώδικα Δεοντολογίας.

 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ