“Επικαιροποιημένο Πρωτόκολλο Επειγόντων Περιστατικών”

“Επικαιροποιημένο Πρωτόκολλο Επειγόντων Περιστατικών”

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε τις τελευταίες οδηγίες της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας (ΕΟΟ) καθώς και

1. Μήνυμα του Προέδρου της ΕΟΟ κ. Αθανασίου Δεβλιώτη

2.Επικαιροποιημένο Πρωτόκολλο στο Οδοντιατρείο, COVID-193. Επείγοντα στο Οδοντιατρείο σε περίοδο καραντίνας

4.Αλληλογραφία της ΕΟΟ με τα Υπουργεία Οικονομικών, Εργασίας, Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με τις προτάσεις της ΕΟΟ για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλεί η πανδημία στον Οδοντιατρικό κλάδο ΕΔΩ

5. Πληροφορίες για το Voucher Επιστημόνων

6. Πρόσκληση προγράμματος ΕΣΠΑ (Voucher Επιστημόνων) από το Υπουργείο Εργασίας