ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ VIDEO EOO DENTIST PASS – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ