ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ – VOUCHER

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ – VOUCHER

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Προκειμένου να ενταχθούν στα voucher εκπαίδευσης οδοντίατροι μέλη μας που είναι και μέλη εταιρειών οποιασδήποτε μορφής και σήμερα δεν μπορούν να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση, παρακαλούμε να μας στείλετε το συντομότερο δυνατό,σε email, κατάλογο των οδοντιάτρων αυτών συμπληρώνοντας τα κάτωθι στοιχεία στα αντίστοιχα πεδία του συνημμένου φύλλου Excel ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ.

Αριθμό Μητρώου ΟΣΘ (προαιρετικός)

Επώνυμο

Όνομα

Πατρώνυμο

Ατομικό ΑΦΜ (όχι το εταιρικό)

Διεύθυνση ιατρείου

Εmail

Κινητό τηλέφωνο

Κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Εργασίας, όσοι συμπεριληφθούν σε αυτόν το κατάλογο έως την Τρίτη 21.4 θα μπορέσουν να υποβάλουν αίτηση για τα προγράμματα κατάρτισης.

Άλλου είδους ρύθμιση δεν προβλέπεται και με την ευκαιρία αυτή να σας ενημερώσουμε ότι η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων παρατάθηκε έως και τις 24/4/2020.