ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΩΝ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Φαίνεται πως σταδιακά επανερχόμαστε σε λειτουργία των ιατρείων μας πέρα από τα επείγοντα περιστατικά, από τη Δευτέρα 4 Μαϊου 2020.

Η λειτουργία Οδοντιατρείων μέσα σε συνθήκες Πανδημίας ήταν μία πρωτόγνωρη κατάσταση και ελλείψη επιδημιολογικών ερευνών παγκοσμίως δεν υπήρχε προηγούμενο πάνω στο οποίο να υπάρξει ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο λειτουργίας Οδοντιατρείων.

Για τον λόγο αυτό, η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία και ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας από τις 13/03/2020 εξέδωσαν οδηγία αναστολής της φυσιολογικής λειτουργίας των Οδοντιατρείων και περιορισμό στην αντιμετώπιση άκρως επειγόντων περιστατικών.

Καθώς επανέρχεται μια κανονικότητα η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία συγκρότησε επιτροπή σύνταξης οδηγιών για την επαναλειτουργία των Οδοντιατρείων.

Τις οδηγίες αυτές μπορείτε να τις βρείτε παρακάτω.

933a, 30-4-20 ΟΣ_ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΑ και ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Είναι αυτονόητο ότι καθώς το τοπίο είναι ρευστό και και η ροή πληροφοριών καθημερινά εμπλουτίζεται με δεδομένα οι οδηγίες αυτές βρίσκονται σε μία δυναμική τροποποίησης.

Τέλος, οι προσπάθειες της Ομοσπονδίας και των Τοπικών Συλλόγων εστιάζονται πια στα μέτρα στήριξης των Οδοντιατρείων την «επόμενη ημέρα» και επιπλέον στη διαθεσιμότητα των υλικών αυξημένης ατομικής προστασίας στην αγορά και στην συγκράτηση των τιμών.

Κάθε αλλαγή στις οδηγίες και κάθε νέα εξέλιξη θα αναρτάται στην ιστοσελίδα μας.