Οδηγίες Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας προς Οδοντιάτρους και Ασθενείς για τον SARS-CoV2 Σεπτέμβριος 2021

Οδηγίες Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας προς Οδοντιάτρους και Ασθενείς για τον SARS-CoV2 Σεπτέμβριος 2021


Βρείτε σε γραφιστική μορφή τις επικαιροποιημένες οδηγίες  της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας προς Οδοντιάτρους και Ασθενείς για τον SARS-CoV2 ΕΔΩ