ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ MyData ΕΝΑΡΞΗ 01/07/2021

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ MyData ΕΝΑΡΞΗ 01/07/2021

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Όπως πιθανώς γνωρίζετε στις 30/06/2021 λήγει η παράταση που είχε δοθεί από το Υπουργείο Οικονομικών και από την 01/07/2021 τίθεται σε εφαρμογή η υποχρέωση να τηρούμε ηλεκτρονικά βιβλία Εσόδων/Εξόδων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) γνωστή και ως MyData.

Στα Ηλεκτρονικά Βιβλία της ΑΑΔΕ:

 

  • Διαβιβάζεται και καταχωρείται η Σύνοψη των Παραστατικών εσόδων / εξόδων των Επιχειρήσεων


 

  • Γίνεται Χαρακτηρισμός των καταχωρούμενων συναλλαγών


 

  • Διενεργούνται οι αναγκαίες Λογιστικές Εγγραφές Τακτοποίησης για τον προσδιορισμό του λογιστικού και του φορολογικού αποτελέσματος κάθε έτουςΟ τρόπος διαβίβασης των δεδομένων μπορεί να γίνει με έναν από τους κάτωθι 4 τρόπους και μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τον καθέναν στους συνδέσμους που παρατίθενται:


 

  1. Πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησηςhttps://www.aade.gr/epiheiriseis/mydata-ilektronika-biblia/parohoi-ypiresion-ilektronikis-timologisis


 

  1. Εμπορικά ή Λογιστικά προγράμματα τύπου ERP, ή προγράμματα τύπου «Τιμολογιέρας»https://www.aade.gr/epiheiriseis/mydata-ilektronika-biblia/emporika-logistika-programmata-diaheirisis-erp


 

  1. Ειδική φόρμα καταχώρησης της ΑΑΔΕhttps://www.aade.gr/epiheiriseis/mydata-ilektronika-biblia/eidiki-forma-katahorisis


 

  1. Φορολογικοί Ηλεκτρονικοί Μηχανισμοί (ΦΗΜ)https://www.aade.gr/epiheiriseis/mydata-ilektronika-biblia/forologikoi-mihanismoi-fim

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ενώ είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε ηλεκτρονικά βιβλία στην ΑΑΔΕ, δεν είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική έκδοση αποδείξεων παροχής υπηρεσιών.

Ως εκ τούτου οι περισσότεροι Συνάδελφοι μπορούν να δηλώνουν οι ίδιοι, ή οι λογιστές τους τα χειρόγραφα παραστατικά που έχουν εκδώσει, στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ στην ειδική φόρμα καταχώρησης (βλέπε τρόπο 3 παραπάνω) που η χρήση της είναι δωρεάν για επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα μέχρι 50000 ευρώ.

Οδηγίες για την ειδική φόρμα καταχώρησης μπορείτε να βρείτε Ε Δ Ω.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, η ειδική φόρμα καταχώρησης της εφαρμογής των ηλεκτρονικών βιβλίων είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε., αποκλειστικά για τις οντότητες που:

- τηρούν απλογραφικά βιβλία και το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων που έχουν πραγματοποιήσει κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο δεν υπερβαίνει τις 50.000,00 €, είτε πρόκειται για εμπορική ή μεικτή επιχείρηση ή ασκεί εμπορική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών. Το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων εξετάζεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους, με βάση τα ακαθάριστα έσοδα, όπως αυτά προκύπτουν από την Πλατφόρμα myDATA και ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια του επόμενου έτους, εντός του οποίου πραγματοποιείται η ηλεκτρονική διαβίβαση. Εξαιρετικά, για τα έτη 2020 και 2021, τα ακαθάριστα έσοδα προσδιορίζονται με βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 και 2019 αντίστοιχα.

ή

- ανεξάρτητα της κατηγορίας των βιβλίων που τηρούν εκδίδουν έως και πενήντα (50) τιμολόγια πώλησης, που το πλήθος αυτών προκύπτει από τα δεδομένα που διαβιβάστηκαν στην Πλατφόρμα myDATA μέχρι το τέλος του προηγούμενου ημερολογιακού έτους. Εξαιρετικά για τα έτη 2020 και 2021, λαμβάνεται υπόψη το πλήθος των τιμολογίων, με βάση τις υποβληθείσες καταστάσεις φορολογικών στοιχείων πελατών ετών 2018 και 2019.

Για υποβολή ερωτημάτων και αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων μπορείτε να αποστείλετε email στο [email protected]

Η έκδοση ηλεκτρονικών αποδείξεων παροχής υπηρεσιών και η δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής τους στην ΑΑΔΕ μέσω ειδικού λογιστικού λογισμικού τύπου «Τιμολογιέρας» (βλέπε τρόπο 2 παραπάνω) είναι καθαρά προαιρετική και απαιτεί εγκατάσταση αντίστοιχου λογισμικού με χρέωση συνήθως ετήσιας συνδρομής.

Αν και τονίζεται ρητώς ότι η αγορά συνδρομής και εγκατάστασης τέτοιου λογισμικού είναι προαιρετική, ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης απευθύνθηκε σε εταιρίες που παρέχουν τέτοια προγράμματα προκειμένου να αναζητήσει προσφορές και να επιτύχει κατά το δυνατόν συμφέρουσα τιμή για τα μέλη του. Εφόσον επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο από τα συγκεκριμένα λογισμικά, καλό είναι να αναφέρετε στην αντίστοιχη εταιρία την προσφορά που ‘εχουν κάνει προς τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης.

Οι προσφορές που μέχρι τώρα έχουν έρθει στον Σύλλογο παρατίθενται παρακάτω με τα εξής κριτήρια, από το φθηνότερο στο ακριβότερο και εν συνεχεία αλφαβητικά:

Εταιρία

 
Λογισμικό

 
Κόστος/Έτος

 
Σύνδεσμος Κατασκευαστή

 
Bratnet Software Solutions Timologiera 50 + ΦΠΑ 24% για το πρώτο έτος www.timologiera.gr
EpsilonNet

 
EpsilonSmartHygeia

 
108 Standard Pack (δεν διευκρινίζεται ΦΠΑ)

 
www.epsilonnet.gr

 
EpsilonNet

 
EpsilonSmartHygeia

 
153 Advanced Pack (δεν διευκρινίζεται ΦΠΑ) www.epsilonnet.gr
Evo Tech SoftwareS Software Doctor 110 + ΦΠΑ 24% evotechsoftware.gr
Prosvasis PrisvasisGo 100 + ΦΠΑ 24% go.prosvasis.com
Top Soft e-Timologia 100 + ΦΠΑ 24% www.topsoft.gr

 

Καθώς έρχονται επιπλέον προσφορές, ο παραπάνω κατάλογος θα ενημερώνεται. Φυσικά μπορεί ο καθένας να αναζητήσει το λογισμικό της αρεσκείας του χωρίς καμία δέσμευση από τον Σύλλογο.

Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι λόγω του μεγάλου εγχειρήματος που αποτελεί η ψηφιακή πλατφόρμα MyData, το 2020 αποτέλεσε έτος εκπαίδευσης, ενώ το 2021 αποτελεί έτος «ανοχής». Κατ’ ουσία αυτό σημαίνει ότι υπάρχει υποχρέωση διαβίβασης και στην ουσία κυρώσεις μόνο για τη μη διαβίβαση. Όχι για την ανακριβή διαβίβαση και όχι για την εκπρόθεσμη.

Συνεπώς το 2021 αποτελεί «πιλοτικό» έτος και μας δίνει τον απαιτούμενο χρόνο προσαρμογής στις νέες συνθήκες αφού απαιτεί μεν ηλεκτρονική καταχώρηση των παραστατικών μας αλλά δεν υπάρχουν κυρώσεις για την εκπρόθεσμη διαβίβαση των στοιχείων, καθώς και για τις τυχόν διορθώσεις στοιχείων.

Σε κάθε περίπτωση συμβουλευτείτε τον Λογιστή σας για την ορθότερη, προτιμότερη και πλέον συμφέρουσα για εσάς μέθοδο τήρησης ηλεκτρονικών βιβλίων MyData.