Μy Data2023

Μy Data2023

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Ευτυχισμένο και Δημιουργικό το Νεό Έτος!

Με την έλευση του 2023, υπήρξαν σημαντικές αλλαγές στη διαβίβαση στοιχείων στο MyData. Αναλυτικά τις αλλαγές μπορείτε να τις δείτε εδώ:

https://www.taxheaven.gr/news/62176/mydata-deite-oles-tis-allages-diabibash-esodwn-kai-exodwn-2022-ews-282-kai-3132023

Οι σημαντικότερες αλλαγές είναι:

  • Σε πραγματικό χρόνο, διαβιβάζονται τα δεδομένα από την εφαρμογή της ΑΑΔΕ timologio η μέσω παρόχου τιμολόγησης.  • Μέχρι την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία έκδοσης των παραστατικών διαβιβάζονται τα παραστατικά τα οποία εκδίδονται μέσω εμπορικών/λογιστικών προγραμμάτων ERP-τιμολογιέρες.  • Μέχρι την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία έκδοσης των παραστατικών διαβιβάζονται τα δεδομένα των εσόδων όταν χρησιμοποιείται η ειδική φόρμας καταχώρησης και σύμφωνα με τα όρια που λαμβάνονται υπόψη κάθε χρόνο για την χρήση της. Συγκεκριμένα, με τη νέα απόφαση προστίθεται εξαίρεση ως εξής: Για το έτος 2023 η διαβίβαση μέσω ειδικής φόρμας καταχώρησης για όσες οντότητες το προηγούμενο φορολογικό έτος είχαν ακαθάριστα έσοδα έως δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) καθορίζεται έως τη δέκατη (10ή) ημέρα του επόμενου μήνα εντός του οποίου εκδόθηκαν τα στοιχεία.  • Οι Οδοντίατροι που εκδίδουν τις Α.Π.Υ μέσω προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό/ERP/τιμολογιέρα) τα οποία είναι συμβατά με την ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, διαβιβάζουν τα υπόψη δεδομένα μέχρι την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία έκδοσης αυτών.


Άρα για όσους εκδίδουν χειρόγραφες Α.Π.Υ που είτε η διαβίβαση γινόταν μέσω ειδικής φόρμας καταχώρησης είτε μέσω λογιστικού προγράμματος, αυτές διαβιβάζονται μέχρι την επόμενη ημέρα.

Παρά την υποχρεωτικότητα της διαβίβασης από 1/1/2023 η ΑΑΔΕ δεν έχει εκδώσει απόφαση για την επιβολή προστίμου στη μη τήρηση των ανωτέρω.