ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ WEBINAR Ο.Σ.Θ 9/2/2022

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ WEBINAR Ο.Σ.Θ 9/2/2022

Αισθητική άμεσων αποκαταστάσεων: Υπό ποιες συνθήκες είναι εφικτή η χρήση universal υλικών; Ομιλητής: Παντελής Κούρος, Επίκουρος Καθηγητής Οδοντικής Χειρουργικής, Οδοντιατρική Σχολή ΑΠΘ

Ημερομηνία 9/2/2022

Ώρα 20.30

Το Webinar μοριοδοτείται με 2 ΜΕΕΟ

Αν και η έννοια ενδείξεις/αντενδείξεις είναι συνδεδεμένη με τη βιοσυμβατότητα υλικών και μεθόδων ή με τα ποσοστά επιβίωσης, η αισθητική των άμεσων αποκαταστάσεων απαιτεί το κατάλληλο οπτικά υλικό που θα δουλέψει καλύτερα σε δεδομένη κλινική περίπτωση. Το σεμινάριο θα επικεντρωθεί στις οπτικές ιδιότητες των υλικών άμεσης αποκατάστασης και στις ενδείξεις χρήσης τους. Θα αναλύσει ποιες ιδιότητες είναι σημαντικές για την αισθητική επιτυχία σχετιζόμενες με την περιπτωσιολογία και ποιες είναι εκείνες που αυξάνουν τον κίνδυνο αισθητικής αποτυχίας. Θα παρουσιαστούν κλινικά παραδείγματα και μέθοδοι για την αναγνώριση και την κατασκευή αισθητικά άρτιων αποκαταστάσεων.

Για να κάνετε εγγραφή ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο και συμπληρώστε την φόρμα

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_QQGQCdy7SIq5qmHcqTYULw