ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ ΦΟΡΜΑΣ ΕΡΓΑΝΗ – ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΦΟΡΜΑ ΤΥΠΟΥ Α’

ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ ΦΟΡΜΑΣ ΕΡΓΑΝΗ – ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΦΟΡΜΑ ΤΥΠΟΥ Α’

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Υπενθυμίζεται ότι η Βεβαίωση κυκλοφορίας όπως αυτή εκδίδεται από το Πληροφοριακό Σύστημα Εργάνη έχει ισχύ 14 ημερών και άρα χρειάζεται επανέκδοσή της άμεσα εφόσον εκδόθηκε την πρώτη ημέρα που η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης εισήχθη σε καθεστώς περιορισμού κυκλοφορίας.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τις αναλυτικές οδηγίες (βήμα-βήμα) για την έκδοση της φόρμας από το ΠΣ Εργάνη.

Εναλλακτικά, μπορείτε να κυκλοφορείτε με την τροποποιημένη φόρμα Τύπου Α’ που μπορείτε να βρείτε Ε-Δ-Ω

Συμπληρώστε τα στοιχεία, εκτυπώστε, υπογράψτε και σφραγίστε την με την επαγγελματική σας σφραγίδα.

Η ταυτοπροσωπία γίνεται με την επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας.

Οδηγίες για έκδοση Βεβαίωσης Κίνησης από το ΠΣ Εργάνη: 1. Επιλέγετε https://eservices.yeka.gr/ Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ:


Πρόσβαση και είσοδος στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.

 1. Επιλέγετε ΕΙΣΟΔΟΣ με στοιχεία TAXISNET (βρίσκεται κάτω από το κεντρικό πλαίσιο με γαλάζια γράμματα) 1. Από το μενού στην αριστερή στήλη επιλέγετε ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ 1. Ακολούθως επιλέγετε ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1. Επιλέγετε ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Συμπληρώνετε τα δύο πεδία που απαιτούνται από επιλογές του συστήματος : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (Αυτοαπασχολούμενου – Ελ. Επαγγελματία & Επιτηδευματία) και επιλέγετε ΤΟ ΠΕΔΙΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ


Η δυνατότητα δίνεται μόνο για φυσικά πρόσωπα

Η φόρμα προ-συμπληρώνεται με όλα τα στοιχεία του επιτηδευματία

 1. Συμπληρώνετε στη νέα φόρμα που προβάλλεται όσα στοιχεία απαιτεί το σύστημα (Διεύθυνση κατοικίας κτλ) 1. Επιλέγετε μία ή εναλλακτικά δύο περιφερειακές ενότητες σε περίπτωση που απαιτείται 1. Επιλέγετε ώρα από έως στο χρονικό πλαίσιο που η βεβαίωση αφορά την απαγόρευση κυκλοφορίας 1. Στις «Σημειώσεις» μπορείτε να συμπληρώσετε «ΕΚΤΑΚΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ» 1. Ακολούθως επιλέγετε ΥΠΟΒΟΛΗ και εμφανίζεται η αίτηση με Αρ. Πρωτοκόλλου και Ημερομηνία 1. Τέλος επιλέγετε ΕΚΤΥΠΩΣΗ ή και ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ως αρχείο PDF