ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 2022

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 2022

Στα πλαίσια της προστασίας των μελών μας από τον κίνδυνο διασποράς του Κορωναϊού ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης συμμορφώνεται με τα έκτακτα μέτρα λειτουργίας δημοσίων υπηρεσιών και θα εξυπηρετεί μέχρι νεωτέρας τα μέλη του ηλεκτρονικά.

Η εξόφληση των συνδρομών γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με ηλεκτρονική, ή φυσική κατάθεση στους κάτωθι λογαριασμούς:

Αριθμοί λογαριασμών:

Τρ. Πειραιώς 5202039745241 / IBAN : GR1101722020005202039745241

Τρ. Eurobank 0026.0030.98.0200955247 / IBAN : GR4102600300000980200955247

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Το ποσό της συνδρομής (συμπεριλαμβανομένου του χαρτοσήμου) για τον μήνα Αύγουστο  είναι 135,33€. Το ποσό θα πρέπει να καταβάλλεται ΑΚΡΙΒΩΣ (τα έξοδα εμβάσματος βαρύνουν τον καταθέτη, ΠΡΟΣΟΧΗ στα εμβάσματα από άλλη τράπεζα).

Η συνδρομή για το έτος 2022 καταβάλλεται έως 31 Μαρτίου, μετά την παρέλευση της ημερομηνίας η συνδρομή προσαυξάνεται 3% κάθε μήνα και για έξι (6) μήνες όπως ορίζει ο νόμος.

 

Κατάθεση παλαιότερων συνδρομών μπορεί να γίνει και το ποσό για το 2021 είναι 135,33€  (ΠΡΟΣΟΧΗ για να πληρώσετε τη συνδρομή του 2022 πρέπει πρώτα να εξοφλήσετε συνδρομές προηγούμενων ετών, σε περίπτωση που τις οφείλετε).

Στην αιτιολογία Συναλλαγής ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΜΟΝΟ το Ονοματεπώνυμο του Οδοντιάτρου & ο Αριθμός Μητρώου εφόσον τον γνωρίζετε, τίποτα παραπάνω (δεν υπάρχει επιπλέον χρέωση). Μόνο αν φαίνεται το Ονοματεπώνυμο του Οδοντιάτρου στο οποίο αντιστοιχεί η κατάθεση είναι δυνατή η έκδοση Απόδειξης Είσπραξης και άρα η εξόφληση της συνδρομής.

Μετά την πληρωμή και εντός 5 εργάσιμων ημερών θα πρέπει να αποστέλλεται στον Ο.Σ.Θ. με email (info@osth.gr) ή ταχυδρομικά  η συμπληρωμένη ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΕΤΗΣΙΑ-ΔΗΛΩΣΗ-2022

Στόχος του Ο.Σ.Θ. το 2022 είναι να ενημερώσει το ψηφιακό αρχείο των μελών του. Παρακαλούμε να συμπληρωθούν τα πεδία που αφορούν το Α.Μ.Κ.Α. & το Α.Φ.Μ. του Οδοντιάτρου στην Υπεύθυνη Ετήσια Δήλωση.
 Σας ενημερώνουμε ότι, βάσει απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου, η καταβολή ετήσιας συνδρομής που γίνεται με χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας στα γραφεία του Συλλόγου, επιβαρύνεται με την προμήθεια της τραπέζης.


Η απόδειξη που εκδίδει ο ΟΣΘ προς το μέλος του απεικονίζει το ποσό της ετήσιας συνδρομής. Για το ποσό της προμήθειας τραπέζης δεν εκδίδεται απόδειξη.