ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ«Καλείστε να συμμετάσχετε σε έρευνα με τίτλο «Ιατρικός Τουρισμός στην Ελλάδα. Γνώσεις, Στάσεις και Συμπεριφορές Επαγγελματιών Υγείας: Ερευνητική Μελέτη σε Οδοντιάτρους» που διεξάγεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Μονάδων Υγείας» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. 

Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση των γνώσεων, στάσεων και συμπεριφορών των οδοντιάτρων σχετικά με τον ιατρικό τουρισμό. 


Η συμμετοχή σας στην έρευνα είναι απολύτως εθελοντική και ανώνυμη, με πλήρη τήρηση του Κανονισμού προστασίας των προσωπικών δεδομένων (GDPR EU 679/2016). 


Σας ζητείται να συμπληρώσετε ένα ανώνυμο διαδικτυακό ερωτηματολόγιο που περιλαμβάνει 86 ερωτήσεις και απαιτείται χρόνος περίπου 09 λεπτών για τη συμπλήρωσή του. Τα δεδομένα των απαντήσεων του ερωτηματολογίου και η επεξεργασία τους θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς της έρευνας. 


Αφού μελετήσετε το Έντυπο Ενημέρωσης και τις γραπτές οδηγίες κάθε ενότητας παρακαλώ να απαντήσετε ελεύθερα και ειλικρινά ώστε οι απαντήσεις σας να ενισχύσουν την εγκυρότητα της έρευνας. Είστε ελεύθεροι να αποσύρετε την συγκατάθεση για την συμμετοχή σας στην έρευνα οποιαδήποτε στιγμή εσείς επιθυμείτε. 

Περαιτέρω πληροφόρηση και στοιχεία επικοινωνίας με τους ερευνητές παρέχονται στην Ενότητα της Ενημέρωσης που υπάρχει στην αρχική σελίδα του Ερωτηματολογίου. 


Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την πολύτιμη συμβολή σας στην έρευνα. 

Η παρούσα πρόσκληση αφορά οδοντιάτρους του ιδιωτικού τομέα, μέλη Οδοντιατρικών Συλλόγων.Για να συμμετάσχετε στην έρευνα ακολουθήστε το σύνδεσμο https://t.ly/uQQIJ