Έρευνα για τις κοινωνικοοικονομικές ανισότητες στην Οδοντιατρική

Έρευνα για τις κοινωνικοοικονομικές ανισότητες στην Οδοντιατρική

Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία σε συνεργασία με το τμήμα ΜΒΑ Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών διενεργεί έρευνα που έχει στόχο να καταγράψει τις κοινωνικοοικονομικές ανισότητες που ανιχνεύονται κατά τη άσκηση της οδοντιατρικής και να απαντήσει σε αρκετά κομβικά ζητήματα που απασχολούν τον οδοντιατρικό κλάδο.

Η συμμετοχή του Καθηγητή Υφαντόπουλου και των στελεχών του τμήματος ΜΒΑ Υγείας ΕΚΠΑ είναι αφιλοκερδής και τον ευχαριστούμε.

Είναι σημαντικό να στηρίξουμε με τη συμμετοχή μας αυτή την έρευνα διότι θα δώσει ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για το οδοντιατρικό επάγγελμα και θα αποτελέσει ένα πολύ δυνατό «χαρτί» στα χέρια των οδοντιάτρων για να διεκδικήσουν εργασιακά δικαιώματα και ρυθμίσεις για πολλά ανοιχτά ασφαλιστικά θέματα.

Με την έρευνα θα αποτυπωθεί το προφίλ του σύγχρονου Έλληνα οδοντιάτρου, θα διερευνηθεί ο βαθμός ικανοποίησης του οδοντιάτρου από το επάγγελμά του και θα καταγραφούν οι ανησυχίες των οδοντιάτρων για τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα και το συνταξιοδοτικό τους μέλλον. Παράλληλα θα διερευνηθούν τυχόν επιπτώσεις του οδοντιατρικού επαγγέλματος στη ψυχική και σωματική υγεία των οδοντιάτρων, καθώς και οι επιπτώσεις του κορωνοϊού στην άσκηση του οδοντιατρικού επαγγέλματος.

Η συμμετοχή στην έρευνα διαρκεί μόλις 10 λεπτά της ώρας και ο σύνδεσμος είναι:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgJsj6xfC3eD3OMryCf44xeXunV7M-o55NIgpDk4wYG0wOkw/viewform

Όσο πιο μεγάλη η συμμετοχή, τόσο πιο μεγάλη και η φωνή της διεκδίκησης.