ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Νέα φόρμα Τύπου Α΄, Εκτύπωση επιχειρηματικής δραστηριότητας από το Taxis

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Από την Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021, επιπλέον της βεβαίωσης κυκλοφορίας όπως αυτή εκδίδεται από το Πληροφοριακό Σύστημα Εργάνη η οποία έχει ισχύ 14 ημερών και πρέπει να επανεκδίδεται, ή την νέα φόρμα Τύπου Α’ και αστυνομικής ταυτότητας, είναι απαραίτητη και εκτύπωση από το πληροφοριακό σύστημα TAXIS των φορολογικών στοιχείων φυσικού προσώπου και επιχειρηματικής δραστηριότητας ή αντίστοιχη ηλεκτρονική απεικόνιση. Επίσης σύμφωνα με τον Υπουργό κ. Χαρδαλιά η επαγγελματική δραστηριότητα αποδεικνύεται και από την επαγγελματική ταυτότητα εφόσον είναι σε ισχύ. Η ταυτοπροσωπία των εγγράφων γίνεται με την επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας.

Επειδή πολλοί Συνάδελφοι δεν έχουν επαγγελματική ταυτότητα σε ισχύ συστήνεται η εκτύπωση των προσωποποιημένων στοιχείων επιχείρησης από το Taxis η οποία είναι και αδιαμφισβήτητη απόδειξη επαγγελματικής δραστηριότητας και έδρας.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε:

1.Αναλυτικές οδηγίες (βήμα-βήμα) για την έκδοση της φόρμας από το ΠΣ Εργάνη

2. Την νέα φόρμα Τύπου Α’ Ε-Δ-Ω την οποία συμπληρώνετε με τα στοιχεία σας , εκτυπώνετε, υπογράφετε και σφραγίζετε με την επαγγελματική σας σφραγίδα.

3. Αναλυτικές οδηγίες (βήμα-βήμα) για την έκδοση των προσωποποιημένων στοιχείων επιχείρησης από το Taxis

Οδηγίες για έκδοση Βεβαίωσης Κίνησης από το ΠΣ Εργάνη:

 • Επιλέγετε https://eservices.yeka.gr/ Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ:

 • Πρόσβαση και είσοδος στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.

 • Επιλέγετε ΕΙΣΟΔΟΣ με στοιχεία TAXISNET (βρίσκεται κάτω από το κεντρικό πλαίσιο με γαλάζια γράμματα)

 • Από το μενού στην αριστερή στήλη επιλέγετε ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

 • Ακολούθως επιλέγετε ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

 • Επιλέγετε ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 • Συμπληρώνετε τα δύο πεδία που απαιτούνται από επιλογές του συστήματος : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (Αυτοαπασχολούμενου – Ελ. Επαγγελματία & Επιτηδευματία) και επιλέγετε ΤΟ ΠΕΔΙΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 • Η δυνατότητα δίνεται μόνο για φυσικά πρόσωπα

 • Η φόρμα προ-συμπληρώνεται με όλα τα στοιχεία του επιτηδευματία

 • Συμπληρώνετε στη νέα φόρμα που προβάλλεται όσα στοιχεία απαιτεί το σύστημα (Διεύθυνση κατοικίας κτλ)

 • Επιλέγετε μία ή εναλλακτικά δύο περιφερειακές ενότητες σε περίπτωση που απαιτείται

 • Επιλέγετε ώρα από έως στο χρονικό πλαίσιο που η βεβαίωση αφορά την απαγόρευση κυκλοφορίας

 • Στις «Σημειώσεις» μπορείτε να συμπληρώσετε «ΕΚΤΑΚΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ»

 • Ακολούθως επιλέγετε ΥΠΟΒΟΛΗ και εμφανίζεται η αίτηση με Αρ. Πρωτοκόλλου και Ημερομηνία

 • Τέλος επιλέγετε ΕΚΤΥΠΩΣΗ ή και ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ως αρχείο PDF


Οδηγίες για εκτύπωση προσωποποιημένων στοιχείων από το Taxis:


 • Δεξιά επιλέγετε «Ο λογαριασμός μου»

 • Εισάγετε τα στοιχεία Χρήστη/Κωδικός του Taxis

 • Αριστερά επιλέγετε «Στοιχεία Μητρώου, Επιχείρησης

 • Εκτυπώνετε τη σελίδα από τον πλοηγό σας (Chrome, Firefox, Explorer κτλ)