Επίδομα 600 ευρώ μέσω προγραμμάτων εξ αποστάσεως κατάρτισης διάρκειας 100 ωρών πάνω στις ψηφιακές δεξιότητες

Επίδομα 600 ευρώ μέσω προγραμμάτων εξ αποστάσεως κατάρτισης διάρκειας 100 ωρών πάνω στις ψηφιακές δεξιότητες

Σύμφωνα με τις εξαγγελίες του Υπουργού εργασίας επίκειται άμεσα να προσφερθεί Voucher αξίας 600 ευρώ με το οποίο μπορείτε να πραγματοποιείτε εξ αποστάσεως τηλεκατάρτιση 100 ωρών για την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων σας.

Η τηλεκατάρτιση στις ψηφιακές δεξιότητες και εργαλεία θα πραγματοποιείται εξ αποστάσεως και ασύγχρονα. Αυτό σημαίνει πως ο καταρτιζόμενος θα μπορεί να διαβάζει από το σπίτι του ότι ώρα θέλει αυτός και όποια ημέρα

Το εκπαιδευτικό επίδομα των 600 ευρώ ανά επιμορφούμενο επίκειται να καταβληθεί σε δύο δόσεις εντός του μήνα Απριλίου.

Το ποσό των 600 ευρώ, θα είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και δεν θα συμψηφίζεται. Το ποσό των 600 ευρώ θα είναι απολύτως καθαρό, χωρίς παρακρατήσεις ή επιβαρύνσεις.


Το voucher τηλεκατάρτισης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) της επιλογής σας.

Μέχρι την ώρα που γίνεται η παρούσα ανάρτηση δεν έχει ανακοινωθεί η πλατφόρμα εγγραφών για το voucher τηλεκατάρτισης.

Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης θα αναρτήσει οδηγίες για την εγγραφή όταν τεθεί σε λειτουργία η πλατφόρμα.