ΕΠΕΙΓΟΝ – 6η ΔΗΛΩΣΗ ΑΜΚΑ ΓΙΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ & ΒΟΗΘΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΛΑΒΑΝ ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ

ΕΠΕΙΓΟΝ – 6η ΔΗΛΩΣΗ ΑΜΚΑ ΓΙΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ & ΒΟΗΘΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΛΑΒΑΝ ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ

Δίνεται η δυνατότητα σε Συναδέλφους που είτε δεν πρόλαβαν, είτε αποφάσισαν αργότερα να ενταχθούν στη λίστα εμβολιασμού να στείλουν τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, ΑΜΚΑ) προκειμένου και αυτά προωθηθούν αρμοδίως. Καταληκτική ημερομηνία έως Μ. Δευτέρα 26/4/21

Προς διευκόλυνση και συντόμευση της διαδικασίας συλλογής στοιχείων, παρακαλούμε η δήλωση να γίνει αποκλειστικά στο αρχείο excel ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ-ΜΟΝΟ-ΓΙΑ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ (άλλη μορφή αποστολής δεν θα ληφθεί υπόψη), και να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ο.Σ.Θ. [email protected]

                                                                                                                                               

 

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΒΟΗΘΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ

Όσον αφορά τους ΒΟΗΘΟΥΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ, οι εργοδότες οδοντίατροι να αποστείλετε πίνακα με τα στοιχεία σας, συμπληρώνοντας απαραιτήτως, το ΑΦΜ σας, το ονοματεπώνυμο σας, τον Αριθμό του Συνολικού προσωπικού που είναι ασφαλισμένο στο οδοντιατρείο σας, διεύθυνση, τηλέφωνο και το email σας  στο αρχείο excel που θα βρείτε παρακάτω και να το αποστείλετε στο email του Συλλόγου [email protected] .

ΠΡΟΣΟΧΗ : ΔΕΝ χρειάζεται να στείλετε Ονοματεπώνυμο και ΑΜΚΑ του προσωπικού σας, καθώς τα στοιχεία αντλούνται από το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ

Σε περίπτωση που έχετε Οδοντιατρική Εταιρεία στον επισυναπτόμενο πίνακα να αναγράφετε επιπλέον την επωνυμία της Εταιρείας και τον Επιστημονικά Υπεύθυνο αυτής.

Προς διευκόλυνση και συντόμευση της διαδικασίας συλλογής στοιχείων, παρακαλούμε η δήλωση να γίνει αποκλειστικά στο αρχείο excel ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ-ΒΟΗΘΩΝ- (άλλη μορφή αποστολής δεν θα ληφθεί υπόψη), και να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ο.Σ.Θ. [email protected]

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ – Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 26/4/2021

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ

Το ραντεβού εμβολιασμού το κλείνει ο καθένας ατομικά στην ιστοσελίδα https://emvolio.gov.gr/  αφού το Υπουργείο Υγείας συμπεριλάβει το ΑΜΚΑ σας στην πλατφόρμα εμβολιασμού.