ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η Ε.Ο.Ο. μας έστειλε την παρακάτω εγκύκλιο σχετικά με το έντυπο συναίνεσης οδοντιατρικής θεραπείας.

Μπορείτε να τα δείτε παρακάτω

1295, 31-8-23 ΟΣ_Εγκύκλιος για έντυπο συναίνεσης οδοντιατρικής θεραπείας

συνημμένο_Έντυπο συναίνεσης οδοντιατρικής θεραπείας-pdf