ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ SELF-TEST

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ SELF-TEST

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Όσον αφορά την καινούρια υποχρεωτική εξέταση με self-test και την υποχρεωτική δήλωση του αποτελέσματος στη σελίδα https://self-testing.gov.gr/ , και δεδομένης της σύγχυσης που έχει δημιουργηθεί, ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης πληροφορεί τα μέλη του πως δεν έχει δεχθεί ενημερωτική εγκύκλιο από το Υπουργείο Υγείας ή άλλο αρμόδιο φορέα.

Ωστόσο, οι ΑΜΚΑ των οδοντιάτρων περιλαμβάνονται στο σύστημα ώς δικαιούχοι παραλαβής των δωρεάν self test.

Σύμφωνα λοιπόν με δημοσιογραφικές πληροφορίες και δημοσιεύματα ισχύουν τα κάτωθι:

  • Το σύνολο των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας και όχι μόνο ορισμένοι κλάδοι θα μπορούν να προμηθεύονται από σήμερα δωρεάν από τα φαρμακεία δύο self test τα οποία θα διενεργήσουν υποχρεωτικά ένα για την εβδομάδα από 24/05/2021 έως 30/05/2021 και ένα για την εβδομάδα από 31/05/2021 έως 06/06/2021.  • Η ίδια υποχρέωση θα ισχύσει και για όσους έχουν ατομική επιχείρηση. (άρα και οδοντιάτρους)  • Οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα πρέπει να γνωρίζουν ότι από σήμερα 24/05/2021 έως την Κυριακή 30/05/2021 δεν χρειάζεται να σπεύσουν να διενεργήσουν τα self test έως 24 ώρες πριν την πρώτη ημέρα της εβδομάδας που θα παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας και στη συνέχεια να δηλώσουν το αποτέλεσμα στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ».


Με άλλα λόγια, για το χρονικό διάστημα 24-30 Μάϊου, μπορεί κάποιος εργαζόμενος να προσέλθει στην εργασία του σήμερα και να δηλώσει το αποτέλεσμα του self-test αργότερα εντός της εβδομάδας.

Με τη διευκρίνιση ότι υποχρέωση διενέργειας του self test έχουν όσοι παρέχουν φυσική παρουσία στο χώρο εργασίας, εξαιρούνται οι εργαζόμενοι που τελούν σε αναστολή σύμβασης εργασίας, απασχολούνται με τηλεργασία η βρίσκονται σε νόμιμη άδεια.

Υπενθυμίζεται ότι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας υποχρεούνται να δηλώσουν το αποτέλεσμα του τεστ στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ», στο οποίο οδηγούνται αυτόματα αφού μπουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr και επιλέξουν «Δήλωση Αποτελέσματος self-test για εργαζόμενο».

Στους έχοντες ατομική επιχείρηση συστήνεται να δηλώσουν το αποτέλεσμα του τεστ εισερχόμενοι στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr και επιλέγοντας στη συνέχεια «Δήλωση αποτελέσματος self-test για COVID-19».

Εναλλακτικά του δωρεάν αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) οι εργαζόμενοι δύνανται να επιλέξουν τη διεξαγωγή διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) από επαγγελματία υγείας είτε δωρεάν σε δημόσια δομή στην οποία παρέχεται η σχετική δυνατότητα είτε με δική τους επιβάρυνσή σε ιδιωτική δομή.

Επίσης αυτή την εβδομάδα δεν ισχύουν και τα πρόστιμα που επιβάλλει το ΣΕΠΕ και κυμαίνονται από 300 έως 1.500 ευρώ. Τα κλιμάκια του ΣΕΠΕ κατά τους επιτόπιους ελέγχους που θα διενεργούν στο πλαίσιο του ελεγκτικού τους έργου θα παρέχουν σχετική πληροφόρηση και συστάσεις για την εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης σε εργοδότες και εργαζόμενους.

Σε γενικές γραμμές:

Εάν ο εργαζόμενος προσέλθει για να εργαστεί χωρίς να έχει δηλώσει το αποτέλεσμα του self test ο εργοδότης υποχρεούται να μη αποδεχθεί την παροχή της εργασίας και απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών, έως ότου ο εργαζόμενος συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του.

Εάν ο εργοδότης δεν τηρήσει την υποχρέωση ενημέρωσης των εργαζομένων του με κάθε πρόσφορο μέσο (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ηλεκτρονικό μήνυμα, ανακοίνωση κλπ.) για τα υποχρεωτικά self-test, του επιβάλλεται από το ΣΕΠΕ πρόστιμο 300 ευρώ.

Εάν σε έλεγχο του ΣΕΠΕ βρεθεί εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο ο οποίος δεν έχει δηλώσει αποτέλεσμα self test, του επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Αν βρεθεί εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο με θετικό self test (είτε στον πρώτο, είτε στον επαναληπτικό έλεγχο), του επιβάλλεται πρόστιμο 1.500 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης δηλώνει ότι τα παραπάνω αποτελούν δημοσιογραφική ερμηνεία των συνθηκών και διατάξεων και αναμένουμε επίσημη ενημέρωση προκειμένου να ενημερώσουμε αρμοδίως τα μέλη μας.