ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ POS

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ POS

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

σχετικά με email που ενδέχεται να λάβατε από την ΑΑΔΕ για τη διασύνδεση POS με ERP, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το email απεστάλη μαζικά, χωρίς διάκριση και η λήψη του δε σημαίνει απαραίτητα ότι έχετε υποχρέωση διασύνδεσης του ERP που χρησιμοποιείτε με το POS σας.


Συγκεκριμένα:


Το email της ΑΑΔΕ, απευθύνεται σε όσους εκδίδουν παραστατικά με
ψηφιακή σήμανση παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης ή Φορολογικό Μηχανισμό (ΦΗΜ).


Θα πρέπει ο λογιστής σας να ελέγξει τις εξουσιοδοτήσεις σας και να δει αν εμφανίζεται εξουσιοδότηση σε πάροχο. Σε περίπτωση που εμφανίζεται εξουσιοδότηση τότε πρέπει να προβείτε σε διασύνδεση.

Δείτε επίσης την σχετική εγκύκλιο της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας με τις διευκρινήσεις της ΑΑΔΕ: