ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ο.Ο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ο.Ο.

1811, 28-11-22 ΟΣ_Διαφήμιση, κανονισμός δεοντολογίας και ενέργειες ΕΟΟ_συν 10

1811, συν 2_357, 28-2-22 Υπ Ανάπτυξης,Γεν Δ-νση Προσ Καταναλωτή_Διαφήμιση οδοντιατρικών υπηρεσιών_ΟΛΟ

1811, συν 3_358, 28-2-22 Συνήγορο Καταναλωτή_Διαφήμιση οδοντιατρικών υπηρεσιών_ΟΛΟ

1811, συν 4_359, 28-2-22 Eπιτροπή Ανταγωνισμού_Διαφήμιση οδοντιατρικών υπηρεσιών_ΟΛΟ

1811, συν 5_eiserx 591, 12-4-22 ΣΥΝΗΓ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ_Παροχή διευ,διαβ για κατά νόμο ενέργειες,οδ.διαφ_σχ358

1811, συν 6_eiserx 765, 13-5-22 ΕΠ ΑΝΤΑΓ Β δ-νση Πρ κ ΥπΥγ_Δεν υπάρχουν ενδείξ για παραβ,δεν είναι αρμόδιοι_ σχ359

1811, συν 7_eiserx 766, 13-5-22 ΕΠ ΑΝΤΑΓ Δ Δ-νση ΧρημΥπ_Δεν είναι αρμόδιοι για διαφήμιση,καταγγελία με στοιχεία

1811, συν 8_eiserx 1137, 27-7-22 ΥπΑναπτ κ Επενδ_Επεβλήθη πρόστιμο στην καταγγ ετ για διαφημιση οδ υπηρ

1811, συν 9_1088, 18-7-2022 ΓΣ ΕΟΟ,ΟΣ_Εγκύκλιος για τον Συνοπτικό Κώδικα Οδοντιατρικής Δεοντολογίας_ΟΛΟ

1811, συν 10_Draft CED Statement - Advertising of Healthcare Services

1811, συν1_282 18-2-22 Υπ Υγείας Υπ Δικαιοσύνης_Διαφήμιση οδοντιατρικών υπηρεσιών