ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ

Δεύτερη ευκαιρία στην ένταξη στην πλατφόρμα εμβολιασμού.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σχετικά με τα προβλήματα που έχουν προκύψει όσον αφορά τον προγραμματισμό εμβολιασμού ορισμένων Συναδέλφων σας ενημερώνουμε ότι το πληροφοριακό σύστημα (πλατφόρμα) συνεχίζει να ενημερώνεται.

Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία και ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης έκαναν αυτά που έπρεπε και αποτελεί πια υπόθεση των ψηφιακών συστημάτων.

Όσοι Συνάδελφοι δεν βρίσκουν το όνομα τους στην πλατφόρμα ενώ απέστειλαν κανονικά email παρακαλούνται να στείλουν εκ νέου τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, ΑΜΚΑ) προκειμένου να προωθηθούν αρμοδίως.

Ταυτόχρονα, δίνεται η δυνατότητα σε Συναδέλφους που είτε δεν πρόλαβαν, είτε αποφάσισαν αργότερα να ενταχθούν στη λίστα εμβολιασμού να στείλουν τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, ΑΜΚΑ) προκειμένου και αυτά προωθηθούν αρμοδίως.

Προς διευκόλυνση και συντόμευση της διαδικασίας συλλογής στοιχείων, παρακαλούμε, όσοι ενδιαφέρονται να εμβολιαστούν να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στις αντίστοιχες στήλες στο αρχείο excel Εμβολιασμός, και αποστείλετέ το στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ο.Σ.Θ. [email protected]

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ – ΠΕΜΠΤΗ 21/01/2021