ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στις 31/1/2011 διεξήχθη η Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Ο.Σ.Θ. με θέμα τη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εκπαίδευση των Οδοντιάτρων. Στη Συνέλευση έγινε μια εποικοδομητική συζήτηση, παρουσία δυστυχώς λίγων συναδέλφων.


Στη Συνέλευση κατατέθηκαν προς συζήτηση τρία πλαίσια προτάσεων, η εισήγηση του Δ.Σ, πρόταση από ομάδα συναδέλφων και η πρόταση της Π.Σ.Κ.Ο.
Απόφαση δεν λήφθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας.

Για να δείτε την εισήγηση του Δ.Σ. πατήστε εδώ

Για να δείτε την πρόταση από ομάδα συναδέλφων πατήστε εδώ

Για να δείτε την πρόταση της Π.Σ.Κ.Ο. πατήστε εδώ