ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΟΣΘ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΟΣΘ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ

Εδώ και αρκετά χρόνια υλοποιείται από την υπηρεσία σας το πρόγραμμα ενίσχυσης νέων επιστημόνων, με το οποίο χρηματοδοτείται η πρώτη επαγγελματική εγκατάσταση ενός νέου επιστήμονα. Η χρηματοδότηση

 αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για τον κλάδο μας, αφού τα έξοδα αγοράς εξοπλισμού για ένα καινούργιο οδοντιατρείο είναι πολύ υψηλά.
    Η χορήγηση της επιδότησης είναι ως σήμερα συνδεδεμένη με την έναρξη επαγγέλματος στην εφορία. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια οι εργασιακές σχέσεις των οδοντιάτρων έχουν διαφοροποιηθεί. Πολλοί συνάδελφοι με την έναρξη επαγγέλματος στην εφορία δεν ανοίγουν δικό τους ιατρείο, αλλά δουλεύουν αρχικά με παροχή υπηρεσιών σε άλλους συναδέλφους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην δικαιούνται την επιδότηση όταν ανοίξουν δικό τους ιατρείο σε δεύτερο χρόνο.
    Με την παρούσα επιστολή θέλουμε να αναδείξουμε το πρόβλημα όπως αυτό έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια και να ζητήσουμε:
 α) τη συνέχιση του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης νέων επαγγελμάτων.
 β) τη σύνδεση της επιδότησης με την άδεια λειτουργίας πρώτου οδοντιατρείου και όχι με την έναρξη επαγγέλματος στην εφορία.

    Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση