ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΟΣΘ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΟΣΘ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Το Δ.Σ. του Οδοντιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης σας επισημαίνει το άδικο του μέτρου του νέου φορολογικού νόμου, το οποίο προβλέπει ότι από 01/01/2011 οι οδοντίατροι υποχρεούνται να εκδίδουν Α.Π.Υ. με την ολοκλήρωση της παροχής και όχι με την είσπραξη, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα.


Η ολοκλήρωση της παροχής μιας οδοντιατρικής υπηρεσίας δεν συνεπάγεται την ταυτόχρονη εξόφλησή της από τη μεριά του ασθενή, ειδικά στις παρούσες οικονομικές συνθήκες. Κατά συνέπεια, το μέτρο αυτό θα οδηγήσει σε έκδοση Α.Π.Υ. για ανείσπρακτα ποσά, γεγονός το οποίο είναι φορολογικά άδικο αλλά και θα μας δημιουργήσει δυσκολίες στην είσπραξη των οφειλομένων προς εμάς ποσόν.
ΖΗΤΑΜΕ την άμεση παρέμβασή σας με τροπολογία που να αναφέρεται αποκλειστικά στον κλάδο των οδοντιάτρων, έτσι ώστε να εκδίδεται Α.Π.Υ. με την είσπραξη και όχι με το τέλος της παροχής.