ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ Ο.Σ.Θ. ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ κ. ΑΝΔΡΕΑ ΛΟΒΕΡΔΟ

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ Ο.Σ.Θ. ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ κ. ΑΝΔΡΕΑ ΛΟΒΕΡΔΟ

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

α) Σύμφωνα με το προσχέδιο Νόμου, υπάρχει έντονη ανησυχία για την προαποφασισθείσα ένταξη του ασφαλιστικού οργανισμού Ο.Α.Ε.Ε. στο Ε.Τ.Α.Α.
Θέλουμε να σας τονίσουμε ότι ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης είναι κάθετα αντίθετος στην προοπτική αυτή, καθώς θεωρούμε ασύγγνωστη την ένταξη ενός στο εύρωστο Ε.Τ.Α.Α., τα αποθεματικά του οποίου προέρχονται αποκλειστικά από τις εισφορές των ασφαλισμένων του.

β) Σύμφωνα επίσης με την επικείμενη ένταξη των κλάδων υγείας των ασφαλιστικών οργανισμών στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, θέλουμε να υποστηρίξουμε και να διατρανώσουμε τη θέση μας ότι οι εκάστοτε γιατροί του Ι.Κ.Α. και άλλων ασφαλιστικών οργανισμών θα πρέπει να είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης όπως ακριβώς αφορά και στους γιατρούς του Ε.Σ.Υ.

γ) Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι με τη σημερινή υποδομή τα πολυιατρεία του Ι.Κ.Α. αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις τρέχουσες υποχρεώσεις, με ποιόν τρόπο θα ανταποκριθούν στον όγκο των Δημοσίων Υπαλλήλων που επίκειται να ενταχθούν στο Ι.Κ.Α. μετά το 2013;