ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ Ο.Σ.Θ. ΣΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ κ.ΚΑΤΣΕΛΗ

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ Ο.Σ.Θ. ΣΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ κ.ΚΑΤΣΕΛΗ

Σας υποβάλλουμε την παρούσα και παρακαλούμε όπως, για λόγους δικαιοσύνης, προβείτε σε αναθεώρηση-αποκατάσταση του ποσού ενίσχυσης των επιστημόνων-ελεύθερων επαγγελματιών από το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ (από 70 εκ. € σε 250 εκ. €), ενόψει των παρακάτω δεδομένων, που αφορούν τον επιστημονικό κλάδο των Οδοντιάτρων :
         α. Η οδοντιατρική περίθαλψη, ως γνωστόν, απαιτεί εξειδικευμένο επιστημονικό εξοπλισμό, ιδιαίτερα δαπανηρό, παρίσταται δε ανάγκη συνεχούς αναβάθμισής του.
         β. Οι παλαιοί επιστήμονες Οδοντίατροι έχουν μέχρι σήμερα στερηθεί κάθε οικονομική ενίσχυση από αντίστοιχα Προγράμματα του Ο.Α.Ε.Δ., αφετέρου δε η δυνατότητά τους για υπαγωγή στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ, περιορίζεται δραστικά, ΣΥΜΦΩΝΑ με πρόσφατη ανακοίνωσή σας, εφόσον μειώνεται το ποσό ενίσχυσης των παλαιών επιστημόνων-ελεύθερων επαγγελματιών από 250 εκ. € σε 70 εκ. € «για λόγους αμφίβολης αναπτυξιακής αποτελεσματικότητος». Στην πραγματικότητα συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο, αφού η επιχορήγηση των παλαιών Οδοντιάτρων (άνω των πέντε ετών), είναι όχι μόνον βεβαίας αλλά και διασφαλισμένης αναπτυξιακής αποτελεσματικότητος.
         γ. Είναι σε όλους γνωστό ότι, λόγω έλλειψης σχετικής κρατικής μέριμνας, η οδοντιατρική περίθαλψη των πολιτών της χώρας, συντελείται κατά μεγαλύτερο ποσοστό από τα ιδιωτικά Οδοντιατρεία των επιστημόνων-ελεύθερων επαγγελματιών Οδοντιάτρων και, ως εκ τούτου, η ενίσχυση ιδιαιτέρως του κλάδου αυτού, ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΙ ουσιαστικά με παροχή κρατικής υπηρεσίας προς τους ασθενείς πολίτες και όχι αμιγώς προς τους Οδοντιάτρους. Χαρακτηριστικό, το οποίο δεν απαντάται σε άλλους ελεύθερους επαγγελματίες.
         δ. Τέλος, οι Οδοντίατροι με επαγγελματική δραστηριότητα μεγαλύτερη των πέντε ετών θίγονται κατάφορα με τη χθεσινή σας ανακοίνωση, καθώς οι πραγματικές ανάγκες για ανανέωση του εξοπλισμού τους είναι σαφώς αυξημένες.