Επεξήγηση των όρων Κοινής Άδειας – Συστέγαση

Επεξήγηση των όρων Κοινής Άδειας – Συστέγαση

Κοινή Άδεια έχουμε όταν σε ένα οδοντιατρείο υπάρχει μία (1) έδρα για δύο (2) Οδοντιάτρους.

 

Συστέγαση έχουμε όταν σε ένα οδοντιατρείο υπάρχουν δύο (2) έδρες για δύο (2) Οδοντιάτρους

 

 

Στη περίπτωση της Συστέγασης και για να βγει η Άδεια από τη Δνση Υγείας ισχύουν τα δικαιολογητικά της Άδειας Λειτουργίας Οδοντιατρείου με την εξαίρεση ότι τα τετραγωνικά του Ιατρείου θα πρέπει να είναι επί δύο (Χ2), εφόσον υπάρχουν δύο έδρες στο συστεγαζόμενο οδοντιατρείο

Πιο συγκεκριμένα

 

Για Ιατρείο – Γραφείο    30 τ.μ.
Για Αίθουσα Αναμονής 16 τ.μ
Για Τουαλέτα                    3 τ.μ