ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΛΥΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΛΥΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ

Σύνθεση 3 τουλάχιστον οδοντιατρείων ή και λοιπών εξεταστικών μονάδων) 

Η αναγγελία έναρξης λειτουργίας πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΠΟΛΥΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ

 

Ο έλεγχος και η κατάθεση του φακέλου για την έκδοση Βεβαίωσης Λειτουργίας Οδοντιατρείου γίνεται κατόπιν ραντεβού.